Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bly i tappvatten

Granskad:

Nya blandare som är gjorda av mässing kan avge lite bly, men om blandaren har varit installerad några månader har avgivningen av bly till vattnet klingat av.

Ju längre vattnet har stått stilla i din blandare, desto mer föroreningar överförs till vattnet. För att minska risken för att bly följer med i kallvattnet räcker det att spola bort några deciliter innan det används till matlagning eller att dricka.

Allmänt råd om upplöst bly i tappvatten

I Boverkets Byggregler avsnitt 6:62 Installationer för tappvatten finns ett allmänt råd om mängden upplöst bly i tappvatten. Det började gälla den 1 juli 2017.

Bakgrunden till att Boverket införde ett allmänt råd om gränsvärde för bly var att Europeiska Livsmedelsverket, EFSA sänkte värdet för bly i barns blod. Läse mer i konsekvensutredningen till BBR 21 (BFS 2014:3) i relaterad information nedan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen