Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunens beslut om återställningsbidrag

Granskad:

Av kommunens beslut om återställningsbidrag ska framgå vilka åtgärder bidraget avser och det högsta belopp som kan utbetalas. Fler krav på kommunens beslut framgår av förvaltningslagen. 

18 §
  I beslut om bidrag ska det anges vilka åtgärder bidraget avser. Om bidrag lämnas i form av kontantbidrag, ska även det högsta belopp som kan utbetalas anges.

Om bidrag lämnas enligt 16 § andra eller tredje stycket, ska detta anges i beslutet.

Regeringen skriver i propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att i praktiken innebär lagens 18 § att beslut om bidrag ska vara skriftliga (proposition 2017/18:80 sid. 81). Ett krav på att beslut om återställningsbidrag ska vara skriftliga har tagits in i 13 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag.

13 §    Beslut om återställningsbidrag ska vara skriftliga.

Förvaltningslagens krav på beslut

Även förvaltningslagen (2017:900) innehåller krav på hur beslut ska utformas. Till exempel att beslut som huvudregel ska motiveras.  Det här kan du läsa mer om i handbokens handläggningsguide som du når till exempel genom att klicka på "Guide för handläggning" i "Relaterad information".  Boverket har skrivit handläggningsguiden i första hand med tanke på handläggning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Men mycket av innehållet är relevant också för handläggning av ärenden om återställningsbidrag.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen