Historik

Boverket ska lämna allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

Allmänna råd har tillsammans med en vägledande text publicerats i tryckt skrift sedan 1995. Den senaste publikationen Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 upphörde att gälla den 1 oktober 2017 då de nya allmänna råden trädde i kraft (BFS 2017:7  EKKO 1).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej