Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsammans skapar vi schystare projektkultur

Granskad:
Orange platta med texten Schystare projektkultur i byggbranschen!
Illustration: Infab

Fel, brister och skador i byggbranschen ska inte behöva kosta 111 miljarder kronor per år. Alla aktörer i byggprocessen måste ta ansvar för hur vi bygger. Ett värdebaserat ledarskap är en nyckel till en god projektkultur där medarbetare är motiverade och engagerade. En god projektkultur kommer att minska förekomsten av fel, brister och skador.

Film: Boverkets satsning på en Schystare projektkultur

Syntolkad version av Schystare projektkultur i byggbranschen (video på Boverkets videokanal)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Boverket och byggsektorn satsar vidare på schystare projektkultur

Boverket och en rad aktörer i byggsektorn är överens om att fel, brister och skador i byggbranschen inte längre ska få kosta samhället 111 miljarder kronor per år. Därför fortsätter den gemensamma kraftsamlingen för att få alla aktörer i byggprocessen att ta ansvar för helheten och slutresultatet. Satsningen går ut på ökat samarbete, större lyhördhet och ökad kunskapsdelning, men också på att göra samhällsbyggandet hållbart, öka yrkesstoltheten och stärka branschens attraktionskraft. Målet är att slutanvändarna ska få så bra byggnader som möjligt att bo, arbeta och vistas i. Information och vägledning om vikten av värdebaserat ledarskap för ökad motivation och gemenskap på arbetsplatserna kommer att följas av ett konkret stöd för krav på god projektkultur vid upphandling.

Tillsammans kan vi uppnå en förändring

I rapporten "Kartläggning av fel, brister och skador i byggsektorn" från 2018 konstaterade Boverket i dialog med byggbranschen att brist på motivation och engagemang är en viktig orsak till att problemen uppstår. Fel, brister och skador i samband med byggande innebär ett stort slöseri och orsakar enorma kostnader för samhället. Dessutom resulterar det omfattande slöseriet ofta i en inomhusmiljö som är ett direkt hot mot hälsa och välmående. Syftet med att skapa en god projektkultur är att motverka detta.

Fokus på ledarskap och konkreta verktyg

Det gäller att öka engagemanget och motivationen hos var och en i hela byggprocessen, från byggherrar, arkitekter och projektörer till snickare och rörmokare. Ledarskapet behöver fokusera mer på tillit, trygghet och inte minst delaktighet så att var och en gör sitt bästa för helheten i ett byggprojekt.

Gemensam kraftsamling

Boverket arbetar tillsammans med andra aktörer i byggsektorn för att förbättra projektkulturen, både genom att sprida kunskap och ta fram konkreta verktyg. Under året lanseras ett upphandlingsstöd på Upphandlings­myndighetens webbplats för aktörer i branschen som strategiskt vill arbeta för en god projektkultur. Samtidigt kommer Boverket att lansera en vägledning som kompletterar upphandlingsstödet och beskriver hur en god projektkultur skapas i praktiken genom ett värdebaserat ledarskap. Stöden har arbetats fram gemensamt av Boverket, Upphandlingsmyndigheten och en grupp erfarna ledare från byggbranschen.

Ditt bidrag till en schystare projektkultur i byggbranschen

Byggbranschen behöver dig och ditt bidrag. Alla som har en roll i byggbranschen kan bidra, alltså även du. Detta kännetecknar ledare och medarbetare som strävar efter en god projektkultur:

  1. Vi känner ansvar för den helhet som ett stort byggprojekt innebär och förstår hur våra insatser bidrar till den, oavsett vilken roll vi har.
  2. Vi ser till att slutanvändarna får så bra byggnader som möjligt att bo, arbeta och vistas i.
  3. Vi samarbetar, lyssnar på andra och delar med oss av kunskap och erfarenhet.
  4. Vi är inkluderande och öppna för förändringar.
  5. Vi är stolta över vårt arbete och vill medverka till att göra vår bransch attraktiv och samhällsbyggandet hållbart.

  6. Vi som är ledare har ett särskilt ansvar att se alla medarbetare och skapa förutsättningar för en schystare projektkultur.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen