Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatdeklaration – en handbok

Välkommen till handboken

I den här digitala handboken vägleder Boverket om regler om klimatdeklaration för byggnader, så att byggherrar och andra berörda aktörer vet vad som gäller. Informationen utgår från lag, förordning och föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader som trädde i kraft 1 januari 2022. Här finns även Boverkets klimatdatabas, en webbutbildning och en e-tjänst för registrering av en klimatdeklaration.

Du navigerar i handboken genom att klicka på huvudrubrikerna överst på sidan, med sökverktyget som söker endast i denna handbok eller med webbplatskartan som är en innehållsförteckning i den digitala handboken. 

Webbplatskarta

På sidan Läsanvisning finns fler tips på hur du kan ta del av innehållet i handboken på ett bra sätt.

Läsanvisning

You can find information in English about climate declarations for new buildings including an English version of the Climate Database on Boverkets website Building in Sweden.

Climate declaration for new buildings on Building in Sweden

Nyheter om klimatdeklarationer

Genvägar

Flödesschema på de olika stegen i klimatdeklaration.

Klimatdeklarera så här

Vägledning

Det är viktigt att planera för klimatdeklarationen och när den ska göras. Läs mer om de olika stegen i arbete med en klimatdeklaration, om omfattning och vilka delar av byggnaden som ska ingå. Här finns även information om var rätt underlag kan hittas och hur en beräkning av klimatpåverkan går till. Beräkningsunderlaget måste sparas i fem år av byggherren.

Illustration av en dator.

Spara underlag

Mall

Boverket har tagit fram en mall till beräkningsunderlaget för en klimatdeklaration. Syftet med mallen är att underlätta för byggherren att upprätta en klimatdeklaration.

Illustration av en datorskärm med orden m2, kg och Co2e.

Beräkna byggnadens klimatpåverkan

Vägledning

Byggnadens klimatpåverkan måste beräknas för att en klimatdeklaration ska kunna göras och lämnas in till Boverket. Ta reda på vad som behövs för att beräkna en byggnads klimatpåverkan.

PBL och klimatdeklarationer

Lag och regler

Plan- och bygglagen, PBL, har ändrats när det gäller vad som krävs för att få slutbesked med anledning av de nya reglerna om klimatdeklaration för byggnader. Läs mer om vad som gäller!

Två glada byggare och en grön tumme upp. Illustration.

Webbutbildning om klimatdeklarationer

Webbutbildning

Ta del av Boverkets webbutbildning om klimatdeklaration av byggnader. Efter webbutbildningen kan det sedan vara enklare att söka och fördjupa sig i handbokens övriga vägledning.

Filmer om klimatdeklaration

Film

Boverket vägleder dig bland annat genom en serie korta animerade filmer som ger svar på vanligen förekommande frågor om klimatberäkning och redovisning. Filmerna tar till exempel upp frågeställningar om hur du ska beräkna klimatpåverkan vid återanvändning av byggprodukter samt för energianvändning och byggspill.

Goda exempel på klimatsmarta projekt

Goda exempel

Ta del av och inspireras av byggherrar som i sina projekt har byggt klimatsmart och minskat sin miljöpåverkan. Vissa projekt är pågående och har klimatberäknats men inte klimatdeklarerats.

Tillbaka till toppen