Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vattenförsörjning i lagstiftningen

Granskad:

Vid planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked behöver vattenförsörjning beaktas ur flera olika aspekter. I plan- och bygglagen, PBL, finns flera bestämmelser som ger stöd för hantering av frågor som rör vattenförsörjning. Det finns också andra lagar som inverkar på planläggning och prövning enligt PBL. Här följer en sammanställning av några av de viktigaste bestämmelserna i samband med översiktsplanering, i såväl PBL som andra lagar.  

På följande undersidor sammanställs några av de viktigaste bestämmelserna som ger stöd för hantering av frågor relaterade till vattenförsörjning i samband med översiktsplanering. Bestämmelser från både PBL och annan lagstiftning ingår.

Vad gäller allmänna intressen enligt PBL handlar det främst om bedömning av markens lämplighet och om långsiktigt god hushållning med mark och vatten. I övrigt berörs även bestämmelser om översiktsplanens innehåll och om länsstyrelsens roll i samband med kommunens översiktsplanering. Bestämmelser i andra lagar som inverkar på planläggning och lovprövning enligt PBL rör bland annat kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning, olika former av vattenskydd och hantering av säkerhetskänsliga uppgifter.

Vattenförsörjning i PBL

Vattenförsörjning i annan lagstiftning

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen