Om Boverkets byggregler, BBR

Många behöver använda Boverkets byggregler. Du kan ha nytta av att läsa både själva regeltexten och andra material. Här finns länkar till det material som finns. För regler om konstruktion, se sidan om Boverkets konstruktionsregler.

Författningstexten

Författningarna, med dess ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, finns samlade under Lag & rätt:

Den senaste ändringen av Boverkets byggregler (BFS 2011:6) trädde i kraft den 1 oktober 2019 (BFS 2019:2, BBR 28). Du kan läsa om ändringen under "Relaterad information".   

Kompletterande material

På Lag & rätt finns kompletterande material till BBR i form av konsekvensutredningar. Konsekvensutredningarna finns som relaterad information i högermarginalen.

Bakgrundsinformation till ändringarna i BBR 21 finns i Boverket informerar 2014:1.

Vägledning

Vägledning till BBR finns på PBL kunskapsbanken. De finns digitalt och uppdateras vid behov.

I vägledningen förklaras bland annat kopplingarna mellan plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och föreskrifter och allmänna råd i BBR. Det finns närmare beskrivet om skillnaden mellan lag, förordning, föreskrift och allmänna råd på webbsidan Regelhierarki.

Ämnessidor

Ämnessidor om många av de områden som BBR gäller för, innehåller bland annat förstudier, rättsfall, handböcker och informationsblad.

Frågor och svar

Boverkets har skrivit svar på vanliga frågor som kommer in angående BBR.

Äldre byggregler

För dig som behöver känna till äldre bestämmelser har Boverket skannat in många äldre regler.

BBR 26 in English

BBR, Boverket's Building regulations is available in English. This version, BBR 26 (BFS 2018:4), is not the latest version. The latest version is BBR 28 are only available in Swedish. The English interpretation is only for informative purpose. It is the Swedish version of the latest BBR that is legally binding.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej