Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidraget - en handbok

Välkommen till handboken

Den här digitala handboken handlar om lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Den innehåller information om de kommunala bidragen bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag.

Handboken riktar sig i första hand till dig som handlägger eller beslutar om dessa bidrag. Men också du som funderar på att ansöka om något av bidragen kan ha nytta av handboken.

Boverket har skrivit handboken för att myndigheten har tillsyn över hur lagen om bostadsanpassningsbidrag tillämpas.

Aktuellt

Gå direkt till

Kvinna sitter framför datorn i köket.

Beskrivning av handboken

Vägledning

Förutom lagen om bostadsanpassningsbidrag och förvaltningslagen innehåller handboken förarbeten och domar från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna. Här finns läsanvisningar och beskrivning av handbokens funktioner.

Kvinna öppnar glasdörr med Boverkets logotype

Boverkets tillsyn över kommunerna

Vägledning

Här kan du läsa hur du gör en anmälan till Boverket om du har klagomål på kommunens handläggning av ett ärende om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag eller återställningsbidrag. Boverket informerar också om hur vi handlägger anmälan.

Kvinna framför dator i kontorslandskap.

Handläggningsguide

Vägledning

Handläggningsguiden innehåller flera av de bestämmelser som gäller för själva handläggningen av ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Informationen är ofta relevant också för ärenden om reparationsbidrag och återställningsbidrag.

Kvinnor sitter i köket och pratar och fikar

Rollfördelningen i ärenden om bostadsanpassningsbidrag

Vägledning

Det kan finnas fler aktörer involverade från ansökan till färdig anpassning förutom sökanden och kommunen. Här kan du läsa om den rollfördelning som bidraget utgår från vid kontantbidrag.

Entredörr på flerfamiljshus

Ägare av flerbostadshus kan överta bostadsanpassningsbidraget

Vägledning

En person som bor i ett flerbostadshus och som blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag för anpassningar i trapphuset och liknande kan låta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening överta rätten till bidrag.

Man i rullstol vid köksbord med en laptop i knäet.

Kommunernas webbsidor om bostadsanpassningsbidrag

Länklista

Du söker bostadsanpassningsbidraget hos kommunen. De flesta kommuner lämnar egen information om bidraget på sina webbplatser. Boverket har sammanställt länkar som tar dig direkt till en viss kommuns information.

Tillbaka till toppen