Ansökt före den 1 juli 2018?

Om en ansökan har kommit in till kommunen före den 1 juli 2018 så är det den gamla lagen om bostadsanpassningsbidrag som gäller för ansökan, lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.

Den här handboken handlar om den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag, lag (2018:222). Handboken innehåller dock en pdf där du kan ta del av handbokens tidigare version som gällde 1992 års lag.

Här kan du ta dig vidare till pdf:en med den gamla versionen av handboken om 1992 års lag.

Välkommen till  handboken!

Den här digitala handboken handlar om lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Här finns information om de kommunala bidragen bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag.

Handboken riktar sig i första hand till er som handlägger och beslutar om dessa bidrag. Men också ni som funderar på att ansöka om något av bidragen kan ha nytta av handboken.

Du hittar ingångarna till de olika delarna i handboken ovanför bilden på den här sidan.

Här kan du läsa mer om handboken och få läsanvisningar.

Aktuellt

Läs fler nyheter