På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Startsida

Välkommen till handboken

Den här digitala handboken handlar om lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Den innehåller information om de kommunala bidragen bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag.

Handboken riktar sig i första hand till dig som handlägger eller beslutar om dessa bidrag. Men också du som funderar på att ansöka om något av bidragen kan ha nytta av handboken.

Boverket har skrivit handboken för att myndigheten har tillsyn över hur lagen om bostadsanpassningsbidrag tillämpas.

Aktuellt

Gå direkt till

Kvinna sitter framför datorn i köket.

Beskrivning av handboken

Vägledning

Förutom lagen om bostadsanpassningsbidrag och förvaltningslagen innehåller handboken förarbeten och domar från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna. Här finns läsanvisningar och beskrivning av handbokens funktioner.

Kvinna öppnar glasdörr med Boverkets logotype

Boverkets tillsyn över kommunerna

Vägledning

Här kan du läsa hur du gör en anmälan till Boverket om du har klagomål på kommunens handläggning av ett ärende om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag eller återställningsbidrag. Boverket informerar också om hur vi handlägger anmälan.

Kvinna framför dator i kontorslandskap.

Handläggningsguide

Vägledning

Handläggningsguiden innehåller flera av de bestämmelser som gäller för själva handläggningen av ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Informationen är ofta relevant också för ärenden om reparationsbidrag och återställningsbidrag.

Kvinnor sitter i köket och pratar och fikar

Rollfördelningen i ärenden om bostadsanpassningsbidrag

Vägledning

I ett ärende om bostadsanpassningsbidrag förekommer flera aktörer med olika roller. Här kan du läsa om den rollfördelning som bidraget bygger på vid kontantbidrag.

Entredörr på flerfamiljshus

Ägare av flerbostadshus kan överta bostadsanpassningsbidraget

Vägledning

En person som bor i ett flerbostadshus och som blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag för anpassningar i trapphuset och liknande kan låta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening överta rätten till bidrag.

Man i rullstol vid köksbord med en laptop i knäet.

Kommunernas webbsidor om bostadsanpassningsbidrag

Länklista

Du söker bostadsanpassningsbidraget hos kommunen. De flesta kommuner lämnar egen information om bidraget på sina webbplatser. Boverket har sammanställt länkar som tar dig direkt till en viss kommuns information.

Person med vit käpp i hiss som trycker på hissknapp.

Boverket utvärderar lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Vägledning

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utvärdera lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och analysera hur den har påverkat utvecklingen av bidraget. Uppdraget ska vara klart senast den 28 februari 2023.

Tillbaka till toppen