På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ägardirektiv

Granskad:

Nästintill alla kommuner med allmännyttiga bolag uppger att de har uppdaterade ägardirektiv.

Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag började gälla den 1 januari 2011. Bortsett från elva kommuner (Bjurholm, Dals-Ed, Eda, Emmaboda, Hofors, Hörby, Kiruna, Perstorp, Sandviken, Åmål samt Ånge) har alla kommuner uppdaterade ägardirektiv – det vill säga från 2011 eller senare – för sina allmännyttiga bostadsbolag.

I 2020 års enkät uppger 250 kommuner att det finns ägardirektiv för det allmännyttiga bostadsbolaget. Det är fler än färre än föregående år och hänger samman med att några kommuner angav ägardirektiv för sina allmännyttiga stiftelser för vilka lagen inte gäller och därför inte bör tas med. Sammanlagt 147 kommuner anger att de har uppdaterat sina ägardirektiv de senaste tre åren, och i 84 kommuner uppdaterades de under 2019.

Det är några få kommuner som svarar att de inte har något ägardirektiv för det allmännyttiga bolaget.

Lagen anger att allmännyttan ska drivas enligt affärsmässiga principer

Lagen har i många fall lett till förändringar i ägardirektiven, framför allt när det gäller bolagens avkastningskrav. Det allmännyttiga bostadsbolaget ska enligt lagen fortsätta utföra sin huvudsakliga uppgift att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjning och erbjuda hyresgästerna inflytande. Men de ska också bedriva verksamhet enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav.

Ägardirektiven är kommunernas främsta verktyg för att säkerställa deras ansvar för bostadsförsörjning med hjälp av det allmännyttiga bostadsbolaget. Detta får dock inte ske på ett sätt som missgynnar andra aktörer eller som tvingar det allmännyttiga bolaget att åsidosätta affärsmässigheten.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen