Ägardirektiv

En majoritet av kommunerna uppger i 2019 års bostadsmarknadsenkät att de har uppdaterade ägardirektiv.

Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag började gälla den 1 januari 2011. En majoritet av kommunerna har uppdaterade ägardirektiv, från 2011 eller senare, för sina allmännyttiga bostadsbolag.

54 kommuner uppdaterade sina ägardirektiv förra året

I 2019 års bostadsmarknadsenkät uppger 254 kommuner att det finns ägardirektiv för det allmännyttiga bostadsbolaget. Det är fler än förra året. Av dessa har 11 kommuner ägardirektiv utfärdade innan lagen trädde i kraft 2011. Sammanlagt 144 kommuner anger att de har uppdaterat sina ägardirektiv de senaste tre åren, och i 59 kommuner uppdaterades de under 2018.

Det är 12 kommuner som har svarat att de inte har något ägardirektiv för det allmännyttiga bolaget, vilket är en minskning med 4 kommuner sedan förra året. Dessa kommuner har dock inga allmännyttiga bostadsaktiebolag, utan stiftelser som inte omfattas av lagen i fråga. 

Lagen anger att allmännyttan ska drivas enligt affärsmässiga principer

Lagen har i många fall lett till förändringar i ägardirektiven, framför allt när det gäller bolagens avkastningskrav. Det allmännyttiga bostadsbolaget ska enligt lagen fortsätta utföra sin huvudsakliga uppgift att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjning och erbjuda hyresgästerna inflytande. Men de ska också bedriva verksamhet enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav.

Ägardirektiven är kommunernas främsta verktyg för att säkerställa deras ansvar för bostadsförsörjning med hjälp av det allmännyttiga bostadsbolaget. Detta får dock inte ske på ett sätt som missgynnar andra aktörer eller som tvingar det allmännyttiga bolaget att åsidosätta affärsmässigheten.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej