Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ägardirektiv

Granskad:

Ägardirektiven är kommunernas främsta verktyg för att säkerställa sitt ansvar för bostadsförsörjning med hjälp av det allmännyttiga bostadsbolaget.

Nästan alla kommuner med allmännyttiga bolag har uppdaterade ägardirektiv

Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag började gälla den 1 januari 2011. Av 2023 års enkät framgår att det finns minst ett allmännyttigt bostadsaktiebolag i 246 kommuner.

Av dessa uppger 245 kommuner att det finns ägardirektiv för det allmännyttiga bostadsbolaget. Endast Arvika kommun svarar nej på frågan om huruvida ägardirektiv finns.

Av de kommuner som svarat på frågan om det finns ägardirektiv till det allmännyttiga bolaget uppger 232 kommuner att de har ägardirektiv från 2011 eller senare. Endast 6 kommuner har ägardirektiv till sina allmännyttiga bostadsbolag från 2010 eller tidigare. 7 kommuner har svarat att de har ägardirektiv men anger inget årtal. Sammanlagt 170 kommuner anger att de har uppdaterat sina ägardirektiv 2019 eller senare.

Allmännyttan ska drivas enligt affärsmässiga principer

Lagen har i många fall lett till förändringar i ägardirektiven, framför allt när det gäller bolagens avkastningskrav. Det allmännyttiga bostadsaktiebolaget ska enligt lagen fortsätta utföra sin huvudsakliga uppgift att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjning och erbjuda hyresgästerna inflytande. Men de ska också bedriva verksamhet enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav.

Ägardirektiven är kommunernas främsta verktyg för att säkerställa ansvaret för bostadsförsörjning med hjälp av det allmännyttiga bostadsaktiebolaget. Det får dock inte ske på ett sätt som missgynnar andra aktörer eller som tvingar det allmännyttiga bostadsaktiebolaget att åsidosätta affärsmässigheten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen