På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Pågående regelarbete

Granskad:

Här kan du följa arbetet med den pågående översynen av Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Boverkets regler om byggande, som nu finns i BBR och EKS, kommer att delas upp så att respektive krav regleras i en separat författning. De nya författningarna kommer att ”klustras” i två block. I det första blocket planeras ingå delarna Skydd mot buller, Hygien, hälsa och miljö samt Säkerhet vid användning. Det beräknas träda i kraft 1 juli 2023. I det andra blocket planeras ingå Brandskydd, Bärförmåga (EKS), Energihushållning, Bostadsutformning och Tillgänglighet. Det beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Varje författningsförslag kommer att skickas ut på remiss innan den kan beslutas och träda i kraft.

Brandskydd

Två män öppnar en branddörr. Foto: Charlotte Nilsson

Arbete med översyn av reglerna om brandskydd pågår och en bred referensgrupp bildas för regelarbetet.

Hygien, hälsa och miljö

En person mäter fukt i en husgrund. Foto: Franz Feldmanis

Under hela 2021 arbetar Boverket med kunskapsinhämtning för att ta fram ett remissförslag till nya regler om hygien, hälsa och miljö som ska bidra till att det byggs byggnader att må bra i.

Skydd mot buller

En person håller i en bullermätare. Foto: Franz Feldmanis

Översynen av reglerna om skydd mot buller är prototyp för översynen av samtliga regler och ett förslag på föreskrifter gick i december ut på remiss.

Säkerhet vid användning

Ett blått balkongräcke i metall. Foto: Sonny Modig/Boverket

Under hela 2021 kommer Boverket att arbeta med kunskapsinhämtning och avstämningar med relevanta aktörer för att ta fram ett remissförslag till nya regler om säkerhet vid användning.

Energihushållning

Foto på solpanel monterad på hustak.

Arbetet med översynen av reglerna om energihushållning är ännu ej påbörjat. Det beräknas kunna starta under 2022.

Bärförmåga, stadga, beständighet

Foto på takstolar i nybyggnad.

Arbetet med översynen av reglerna om bärförmåga, stadga, beständighet är ännu ej påbörjat. Det beräknas kunna starta under hösten 2021.

Bostadsutformning

Foto på familj i köksmiljö.

Arbetet med översynen av reglerna om bostadsutformning är ännu ej påbörjat. Det beräknas kunna starta under hösten 2021.

Tillgänglighet

Foto på en person med rullator som är på väg att trycka på dörröppnare.

Arbetet med översynen av reglerna om tillgänglighet är ännu ej påbörjat. Det beräknas kunna starta under hösten 2021.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen