Ljudnivåer i hygienutrymmen

I Boverkets byggregler, BBR, finns en tabell i ett allmänt råd som anger högsta sammantagna ljudnivå i bostäder från installationer och hissar, tabell 7:21b. Denna tabell anger nivåer för olika utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro, matlagning och för personlig hygien. Kraven i föreskriften är normalt uppfyllda om värdena i de allmänna råden uppfylls. Avsteg från värdena får dock göras i vissa hygienutrymmen.

År 2014 gjordes en ändring i BBR så att avsteg nu kan göras från de angivna ljudnivåerna i mindre utrymmen för personlig hygien som är avsedda att användas under kortare tid. Avsteg kan dock inte godtas i utrymmen för personlig hygien där avkopplingsfaktorn är väsentlig, exempelvis utrymmen med tillräcklig plats för badkar eller bastu.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 7:21

Syftet med avstegsmöjligheten är att möjliggöra kombination av pannrum och utrymme för personlig hygien för att ge möjlighet att minska bostadsarean, exempelvis genom att installera en värmepump i utrymmet för personlig hygien. Det bör observeras att regeländringen inte innebär någon ändring av ljudkraven i utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro samt matlagning. Avstegsmöjligheten gäller bara ljudnivån i hygienutrymmet, inte ljudnivån i till exempel intilliggande sovrum. Bullerisolering kan därför inte helt avvaras. Vissa bullerisolerande åtgärder måste fortfarande vidtas, antingen i själva installationen eller av väggar och dörren till utrymmet för personlig hygien.

Konsekvensbeskrivning till BBR 21 hittar du här.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej