På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ljudnivåer i hygienutrymmen

I Boverkets byggregler, BBR, finns en tabell i ett allmänt råd som anger högsta sammantagna ljudnivå i bostäder från installationer och hissar, tabell 7:21b. Denna tabell anger nivåer för olika utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro, matlagning och för personlig hygien. Kraven i föreskriften är normalt uppfyllda om värdena i de allmänna råden uppfylls. Avsteg från värdena får dock göras i vissa hygienutrymmen.

År 2014 gjordes en ändring i BBR så att avsteg nu kan göras från de angivna ljudnivåerna i mindre utrymmen för personlig hygien som är avsedda att användas under kortare tid. Avsteg kan dock inte godtas i utrymmen för personlig hygien där avkopplingsfaktorn är väsentlig, exempelvis utrymmen med tillräcklig plats för badkar eller bastu.

Syftet med avstegsmöjligheten är att möjliggöra kombination av pannrum och utrymme för personlig hygien för att ge möjlighet att minska bostadsarean, exempelvis genom att installera en värmepump i utrymmet för personlig hygien. Det bör observeras att regeländringen inte innebär någon ändring av ljudkraven i utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro samt matlagning. Avstegsmöjligheten gäller bara ljudnivån i hygienutrymmet, inte ljudnivån i till exempel intilliggande sovrum. Bullerisolering kan därför inte helt avvaras. Vissa bullerisolerande åtgärder måste fortfarande vidtas, antingen i själva installationen eller av väggar och dörren till utrymmet för personlig hygien.

Konsekvensbeskrivning till BBR 21 hittar du här.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej