På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunens beslut om bostadsanpassningsbidrag

Granskad:

Kommunens beslut om bostadsanpassningsbidrag ska innehålla vilka åtgärder bidrag beviljas för. Dessutom ska man kunna utläsa om bidrag lämnas som ett kontantbidrag, som ett åtagande från kommunen eller genom att en begagnad anordning överlämnas. Beviljar kommunen ett kontantbidrag ska även det högsta belopp som kan utbetalas anges. Fler krav på kommunens beslut framgår av förvaltningslagen.

18 §
  I beslut om bidrag ska det anges vilka åtgärder bidraget avser. Om bidrag lämnas i form av kontantbidrag, ska även det högsta belopp som kan utbetalas anges.

Om bidrag lämnas enligt 16 § andra eller tredje stycket, ska detta anges i beslutet.

Regeringen skriver i propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att i praktiken innebär bestämmelsen i 18 § att beslut om bidrag ska vara skriftliga (proposition 2017/18:80 sid. 81). Och ett krav på att besluten om bostadsanpassningsbidrag ska vara skriftliga har dessutom tagits in i 6 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag.

6 §    Beslut om bostadsanpassningsbidrag ska vara skriftliga.

Det framgår av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att  regeringen inte har ansett att det ska införas en skyldighet för kommunerna att i beslut ange vid vilken tidpunkt åtgärderna senast ska vara utförda. Regeringen konstaterar dock att om en åtgärd inte utförs av sökanden inom rimlig tid, kan det ifrågasättas om anpassningen fortfarande behövs. I sådana fall kan det finnas möjlighet att med stöd av lagens 19 § återkalla beslutet (proposition 2017/18:80 sid. 55). Kommunen måste givetvis beakta sin utredningsskyldighet enligt 23 § förvaltningslagen (2017:900) innan ett sådant återkallande görs. Du kan läsa mer om utredningsskyldigheten i handläggningsguiden, avsnittet "Ansökan".

Förvaltningslagens krav på beslut

Även förvaltningslagen (2017:900) innehåller krav på hur beslut ska utformas. Till exempel att beslut som huvudregel ska motiveras. Det här kan du läsa mer om i avsnittet "Beslut" i handläggningsguiden. Du finner handläggningsguiden i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen