Kommunens beslut om bostadsanpassningsbidrag

Av kommunens beslut om bostadsanpassningsbidrag ska framgå vilka åtgärder bidraget avser. Dessutom ska man kunna utläsa om bidrag lämnas som ett kontantbidrag, som ett åtagande från kommunen eller genom att en begagnad anordning överlämnas. Beviljar kommunen ett kontantbidrag ska även det högsta belopp som kan utbetalas anges. Fler krav på kommunens beslut framgår av förvaltningslagen.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 18 §

Regeringen skriver i propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att i praktiken innebär bestämmelsen i 18 § att beslut om bidrag ska vara skriftliga (proposition 2017/18:80 sid. 81). Och ett krav på att besluten om bostadsanpassningsbidrag ska vara skriftliga har dessutom tagits in i 6 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag.

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 6 §

Det framgår av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att  regeringen inte har ansett att det ska införas en skyldighet för kommunerna att i beslut ange vid vilken tidpunkt åtgärderna senast ska vara utförda. Regeringen konstaterar dock att om en åtgärd inte utförs av sökanden inom rimlig tid, kan det ifrågasättas om anpassningen fortfarande behövs. I sådana fall kan det finnas möjlighet att med stöd av lagens 19 § återkalla beslutet (proposition 2017/18:80 sid. 55). Kommunen måste givetvis beakta sin utredningsskyldighet enligt 23 § förvaltningslagen (2017:900) innan ett sådant återkallande görs. Du kan läsa mer om utredningsskyldigheten i handläggningsguiden, "Ansökan".

Förvaltningslagens krav på beslut

Även förvaltningslagen (2017:900) ställer krav på hur beslut ska utformas. Till exempel att beslut som huvudregel ska motiveras. Det här kan du läsa mer om i avsnittet "Beslut" i "Guide för handläggning". Du finner handläggningsguiden under menyrubriken  "Guide för handläggning".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej