Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planbestämmelsekatalogen

Boverkets Planbestämmelsekatalog tydliggör hur planbestämmelser ska skrivas och struktureras för att fungera i digitala sammanhang.

Katalogen innehåller alla planbestämmelser som rekommenderats i vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1949 och framåt. Katalogen används vid upprättande av nya detaljplaner, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av befintlig detaljplaneinformation. Boverket ansvarar inte för hur katalogen används i program eller vid digital framställning av planer. Planbestämmelsekatalogen är senast uppdaterad 2022-11-01.

Så fungerar Planbestämmelsekatalogen

Välj det tidsintervall då detaljplanen skapades om du ska tolka en detaljplan. Välj Pågående för att få de nu pågående bestämmelserna.

Planbestämmelser är indelade efter bestämmelsetyper. Användningsbestämmelser beskriver övergripande vad man får göra inom ett område. Egenskapsbestämmelser anger egenskaper på fastigheter och annat. Administrativa bestämmelser beskriver administrativa regler och rättigheter. Förr fanns även övergångsbestämmelser som beskrev flera olika saker.

Bestämmelser tillhör en användningsform. Välj en användningsform om du önskar filtrera bort andra användningsformer. Görs inget val visas bestämmelser inom alla användningsformer för vald bestämmelsetyp.

Bestämmelser från och med 2015-01-02 tillhör en kategori. Välj en kategori om du önskar filtrera bort andra kategorier. Görs inget val visas bestämmelser inom alla kategorier för vald bestämmelsetyp.

Alla egenskapsbestämmelser från och med 2020-07-01 tillhör en underkategori. Välj en underkategori om du önskar filtrera bort andra underkategorier.

Inga träffar, försök med en ny sökning

Inga sparade beteckningar

Tillbaka till toppen