Boverket presenterar här Planbestämmelsekatalogen som kan användas vid upprättande av nya detaljplaner, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av analoga detaljplaner.

Tekniska problem

För tillfället har sökfunktionen i e-tjänsten tekniska problem. Detta gäller framförallt vid sökning för Ny detaljplan. Boverket har påbörjat ett felsökningsarbete. Se tips vid sökning längre ner på sidan.

Synpunkter gällande sökfunktionen i e-tjänsten kan lämnas via e-postadressen registraturen@boverket.se.

 

Du kan läsa mer om Planbestämmelsekatalogen och hur den används här.

Jag ska tolka en äldre detaljplan

Här får du hjälp att tolka äldre detaljplaner. Du kan söka på planbestämmelser och få hjälp med tolkning och se vilken bestämmelse som är dagens motsvarighet.

Tolka detaljplan

Jag ska göra en ny detaljplan

Här får du hjälp när du ska göra en ny detaljplan. Du kan söka bland planbestämmelser som gäller idag enligt Boverkets allmänna råd.

Ny detaljplan

Jag vill söka fritt

Här kan du som är en riktig plannörd söka fritt i hela Planbestämmelsekatalogen, bland både äldre och nu gällande planbestämmelser. Du kan till exempel få all historik kring en specifik planbestämmelse.

Fri sökning

Boverket ansvarar inte för hur Planbestämmelsekatalogen används i program eller vid digital framställning av planer.

Några korta tips vid sökning

Vilka planbestämmelser finns med i katalogen

Observera att planbestämmelsekatalogen endast innehåller de bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvariga myndigheter sedan år 1949. Katalogen är därför inte heltäckande för alla planbestämmelser som är och varit möjliga att använda.

Använd #

I katalogen har # använts för att markera att beteckningen kan indexeras. Använd därför # efter beteckningen för att få fler träffar. Observera att en sökning utan # ger andra träffar och därför behöver båda sökningarna göras för att få ett heltäckande resultat på en viss beteckning.

Kombinationer av användningar

I katalogen finns de kombinerade bestämmelser som någon gång rekommenderats i tidigare vägledningar. Vissa äldre bestämmelser hade en kombination av bokstäver för att beteckna en specifik betydelse, till exempel BF. När det gäller de äldre bestämmelserna kan det därför vara nödvändigt att söka både på en kombination av bokstäver och på varje bokstav för sig. För nyare bestämmelser ska sökning alltid göras på varje bokstav för sig.

Beteckning för våningsantal

Beteckningen för våningsantal är en textbeteckning. Skriv med versaler till exempel II eller VI, eller med gemener till exempel ii eller iv, för att söka på våningsantal. Det är endast möjligt att söka på våningsantal för planer som tagit fram före 2015-01-01.

Klammer och parenteser

Använd inte klammer eller parentes när du söker. För att söka på tillfälliga användningar som betecknas med [ ] på plankartan, sök på den eller de bokstäver som står inom [ ]. Är det flera så sök på varje bokstav för sig. Detsamma gäller för olika användningar i skilda plan, där den sekundära användningen anges inom ( ).

Ändringar

Planbestämmelsekatalogen är senast uppdaterad 2017-03-01

Öppna data om planbestämmelser.

Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej