Planbestämmelsekatalogen innehåller bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1949 och framåt. Katalogen används vid upprättande av nya detaljplaner, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av befintliga detaljplaner.

Planbestämmelsekatalogen är senast uppdaterad 2018-08-01. Boverket ansvarar inte för hur Planbestämmelsekatalogen används i program eller vid digital framställning av planer. Du kan läsa mer om Planbestämmelsekatalogen och hur den används här.

Välj ett tidsintervallHjälp

Välj bestämmelsetypHjälp

Välj en användningsformHjälp

Välj en kategoriHjälp

Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej