På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Innovationer och samverkansmodeller

Granskad: 
Symboler för Globala målen: 11, 1, 8, 9, 10, 12, 17.
Illustration: Trollbäck och The New Division

Skapandeprocesserna inom gestaltad livsmiljö innebär unika möjligheter för ett ökat deltagande och medskapande i samhällsutvecklingen, liksom för att hitta hållbara lösningar på dagens samhällsutmaningar. Formgivning och innovation kan bidra till en hållbar utveckling i hela landet, såväl i städer och tätorter som på landsbygden.

Ur regeringens proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö
Ur regeringens skrivelse 2017/18:230 Strategi för hållbara städer

Designprocessen är en välutvecklad metod för att pröva, experimentera, visualisera, reflektera och modellera, och därigenom hitta innovativa och hållbara lösningar för människors behov och dagens samhällsutmaningar. Med hjälp av ett kontinuerligt arbete under processen kan man förstå och definiera behov, generera idéer och utforma prototyper som provas och utvärderas.

Designprocessen har även unika möjligheter att inkludera användaren. Genom att låta utgångspunkten i en designprocess bli användarperspektivet, har formgivning möjlighet att tillgodose olika människors varierande behov.

Arkitektur och innovationer

Formgivning och innovation kan bidra till en hållbar utveckling i hela landet, stärka samhällsekonomin och öka konkurrenskraften i svenskt näringsliv. Svensk arkitektur, form och design är en levande del av den globala marknaden, men har också stor potential att bidra till svensk export och tillväxt inom andra områden.

Efterfrågan på kunskap och teknik för att bygga klimatanpassat ökar, vilket skapar förutsättningar för nya konkurrensfördelar för länder som, liksom Sverige, arbetar aktivt med klimatanpassning. Svenska lösningar och innovationer kan kommuniceras och marknadsföras genom god arkitektur, form och design.

Innovativa affärsmodeller för tjänstedesign, som bygger på uthyrning, abonnemang och delande av resurser, kan skapa förutsättningar för en cirkulär och mer hållbar konsumtion såväl lokalt som globalt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen