Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Innovationer och samverkansmodeller

Granskad:
Symboler för Globala målen: 11, 1, 8, 9, 10, 12, 17.
Illustration: Trollbäck och The New Division

Skapandeprocesserna inom gestaltad livsmiljö innebär unika möjligheter för ett ökat deltagande och medskapande i samhällsutvecklingen, liksom för att hitta hållbara lösningar på dagens samhällsutmaningar. Formgivning och innovation kan bidra till en hållbar utveckling i hela landet, såväl i städer och tätorter som på landsbygden.

Framtida hållbara samhällen

För att bygga framtida hållbara samhällen krävs innovationer och nya tekniska lösningar. Det är dock först när de nya materialen eller lösningarna får en design, det vill säga en form eller gestaltning utifrån människan och människans behov, som innovationerna kan skapa verklig förändring. Tillsammans med innovativa teknik- och materiallösningar, kommer innovativa designlösningar att bli avgörande för omställningen till mer hållbara och klimatanpassade samhällen med högre energieffektivitet och lägre utsläpp av växthusgaser och andra miljöfarliga ämnen.

Det ska vara lätt att göra smarta miljöval i vardagen – både för medborgaren och för den som planerar och bygger. Med hjälp av innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik finns det möjlighet att möta utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt så att städerna utgör goda livsmiljöer för människor att leva i utan att slösa på jordens resurser.

Designprocessen är en välutvecklad metod för att pröva, experimentera, visualisera, reflektera och modellera, och därigenom hitta innovativa och hållbara lösningar för människors behov och dagens samhällsutmaningar. Med hjälp av ett kontinuerligt arbete under processen kan man förstå och definiera behov, generera idéer och utforma prototyper som provas och utvärderas.

Designprocessen har även unika möjligheter att inkludera användaren. Genom att låta utgångspunkten i en designprocess bli användarperspektivet, har formgivning möjlighet att tillgodose olika människors varierande behov.

Arkitektur och innovationer

Formgivning och innovation kan bidra till en hållbar utveckling i hela landet, stärka samhällsekonomin och öka konkurrenskraften i svenskt näringsliv. Svensk arkitektur, form och design är en levande del av den globala marknaden, men har också stor potential att bidra till svensk export och tillväxt inom andra områden.

Efterfrågan på kunskap och teknik för att bygga klimatanpassat ökar, vilket skapar förutsättningar för nya konkurrensfördelar för länder som, liksom Sverige, arbetar aktivt med klimatanpassning. Svenska lösningar och innovationer kan kommuniceras och marknadsföras genom god arkitektur, form och design.

Innovativa affärsmodeller för tjänstedesign, som bygger på uthyrning, abonnemang och delande av resurser, kan skapa förutsättningar för en cirkulär och mer hållbar konsumtion såväl lokalt som globalt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen