På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets byggråd

Byggrådet ska fungera som ett stöd för Boverket i frågor inom byggområdet. Rådet är enbart rådgivande och inte beslutande.

Syftet med byggrådet är att ge aktörer inom bygg- och fastighetssektorn möjlighet att vara delaktiga i de överväganden och beslut som tas av Boverket samt informera om vad som sker inom Boverkets verksamhetsområde. Frågor som tas upp är till exempel nya byggregler och stöd, aktuella utredningar och regeringsuppdrag, nya vägledningar om PBL inklusive BBR och EKS, samt vad som är på gång nationellt och inom EU.

För att rådet ska fungera väl är det viktigt att ledamöterna har mandat att företräda sin organisation respektive sina medlemmar, d.v.s. att ståndpunkterna som framförs vid mötena är förankrade i respektive ledamots organisation.

Ledamöterna ska sprida informationen från byggrådets möten vidare inom sin organisation.

Möten

Byggrådet träffas cirka 2 gånger per år. Information som kan ges skriftligt skickas ut senast en vecka innan mötet. Ibland tas vissa i förväg bestämda fördjupningsfrågor upp av mer strategisk och övergripande karaktär. Boverket väljer vilka frågor som ska tas upp som fördjupningsfrågor, men ledamöterna kan lämna förslag.

Minnesanteckningar från de senaste mötena finns i "Relaterad information".

Ledamöterna kan också få agera bollplank mellan mötestillfällen och blir ofta inbjudna att delta när Boverket arrangerar seminarier etc.

Organisation

Byggrådet har ca 25 ledamöter, exklusive ordförande och sekreterare, som representerar olika delar av bygg- och fastighetssektorn. Andra myndigheter och särskilda sakkunniga kan också bjudas in, liksom företrädare för näringslivets byggråd/samverkansorgan. Boverket utser ledamöter efter samråd med respektive organisation. Ordförande och sekreterare utses av Boverket. Följande intresseföreträdare deltar i byggrådet för närvarande:

Boverket
Brukarorgan
Byggherrar och fastighetsägare
Kommunala organ
Producenter
Yrkesföreningar och sakfrågeföreningar
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej