Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ämnesspecifika vägledningar knutna till översiktsplanering

Granskad:

Här hittar du en översikt över Boverkets vägledningar om hur olika allmänna intressen kan tas tillvara genom översiktsplanering. Det finns vägledningar om hur kommunen kan hantera förhållanden av väsentlig betydelse, tillgänglighet, elnät, klimatpåverkan, klimatrisker, vattenförsörjning, kust och hav samt miljökvalitetsnormer för vatten.

Förhållanden av väsentlig betydelse

I översiktsplanen ska kommunen fokusera på förhållanden av väsentlig betydelse. Syftet är att göra planen tydligare och minska dess omfång.

Förhållanden av väsentlig betydelse

Minskad klimatpåverkan

Vägledningen syftar till att ge kommunerna stöd i översiktsplaneringen så att den medverkar till en minskad klimatpåverkan.

Klimatpåverkan och översiktsplanering

Klimatrisker

Bebyggelse kan anpassas så att klimatrelaterade risker kan förebyggas och tas om hand på ett bra sätt. Denna vägledning stöder kommunernas arbete med klimatrelaterade risker i översiktsplanering.

Klimatrisker i översiktsplanering

Vattenförsörjning

Översiktsplanen är kommunens mest betydelsefulla planeringsverktyg för att bidra till en trygg vattenförsörjning.

Vattenförsörjning i översiktsplanering

Översiktsplanering vid kust och hav

Ökade anspråk på Sveriges kust- och havsområden kräver att avvägningar görs mellan olika intressen, och att insatser vidtas för att skydda havet som långsiktig resurs.

Översiktsplanering vid kust och hav

Miljökvalitetsnormer för vatten

I kommunens översiktsplan ska det framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten ska följas.

Vattenrelaterade MKN

Hantera MKN i översiktsplaneringen

Elnät i översiktsplaneringen

Trygg elförsörjning är en avgörande förutsättning för samhällsutvecklingen. Den här vägledningen ger stöd för hur elnät kan hanteras i översiktsplanering.

Elnät i översiktsplaneringen

Ökad tillgänglighet

Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att formulera mål och ställningstagande när det gäller tillgänglighet och delaktighet.

Översiktsplanering för ökad tillgänglighet

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen