På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnader som inte behöver energideklareras

I princip ska större byggnader dit allmänheten har tillträde och byggnader som upplåts med nyttjanderätt ha en giltig energideklaration. Vid nybyggnad eller vid försäljning av en byggnad krävs också en energideklaration.

En del byggnader omfattas dock inte av kravet på energideklaration.

Byggnader som är undantagna från kravet på energideklaration

Följande byggnader är undantagna från att energideklareras.

 1. Byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet.
 2. Industrianläggningar och verkstäder.
 3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning
  a) mindre än fyra månader per år, eller
  b) under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
 4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.
 5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
 6. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.
 7. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur.

Byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet

Bedömningen av vad "i huvudsak" innebär utgår dels från hur stor del av en byggnads area som nyttjas och dels från hur stor del av tiden det pågår religiös verksamhet. Vad som bedöms vara religiös verksamhet måste avgöras från fall till fall, men aktiviteter direkt kopplade till det aktuella samfundets och medlemmarnas trosutövande bör kunna ses som religiös verksamhet.

Industrianläggningar och verkstäder

För industrianläggningar och verkstäder gäller undantaget för byggnader där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad. I de fall det finns byggnader med annan huvudsaklig verksamhet omfattas de inte av detta undantag och ska därför energideklareras. Industrianläggningar och verkstäder liksom kontor och uppvärmda lager som används enbart i den egna verksamheten är också undantagna från att energideklareras.

Vad som är den huvudsakliga verksamheten avgörs genom att kontrollera hur stor del av byggnadens uppvärmda area (Atemp) som respektive verksamhet upptar. Om mer än hälften av byggnadens area utgörs av lokaler med tillverkning omfattas byggnaden av undantaget för industrianläggningar och verkstäder. Om däremot mer än hälften av arean i byggnaden är kontor eller lager eller liknande där ingen tillverkning sker ska byggnaden ha en energideklaration när byggnaden, eller en del av byggnaden, upplåts med nyttjanderätt eller ska säljas.

Det är alltid hela byggnaden som ska energideklareras om byggnaden bedöms omfattas av kravet på energideklaration.

Bostadshus som används mindre än fyra månader per år

Följande bostadshus är undantagna från att energideklareras.
Bostadshus som används eller är avsedda för användning:

 1. mindre än fyra månader per år, eller
 2. under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.

Dessa byggnader kan till exempel vara fritidhus. Enligt Terminologicentrum (TNC) definieras fritidshus som småhus som inte är inrättade för helårsboende.

Vid en försäljning är det användningen innan försäljningen som är avgörande för om byggnaden ska ha en energideklaration. Det spelar ingen roll hur byggnaden är avsedd att användas efter försäljningen eller om den nya ägaren ska riva byggnaden efter köpet. En byggnad som är obebodd då den ska säljas och som senast använts som helårsboende ska energideklareras vid försäljning.

Om byggnaden stått oanvänd en längre tid bör man gå cirka fyra år bakåt i tiden för att se hur byggnaden användes då för att kunna avgöra om energideklaration ska finnas vid försäljningen.

Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år

En tillfällig byggnad som är avsedd att användas mindre än två år är undantagen från skyldigheten att ha en energideklaration. Om det visar sig att användningen kommer att vara mer än två år omfattas byggnaden av kravet på energideklaration.

Exempelvis blir moduler som står mer än två år energideklarationspliktiga i den kombination de står när tvåårsgränsen överträds. Om de flyttas och tas i bruk i en annan kombination och på en annan plats börjar en ny tvåårsperiod som tillfällig byggnad. Är det uppenbart redan när modulerna ställs upp att kombinationen ska stå mer än tillfälligt är det lämpligt att kräva och upprätta en energideklaration redan innan tvåårsgränsen överträtts.

Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring

Ekonomibyggnader, till exempel stall, lador, maskinhallar och magasin med ett lågt energibehov är undantagna från kravet på energideklaration. Däremot räknas bostadshus, kontorslokaler och liknande inom en lantbruksfastighet inte som ekonomibyggnader, och de omfattas därför av kravet på energideklaration.

Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter

Byggnader med en användbar golvarea som understiger 50 kvadratmeter är undantagna från att energideklareras.

Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur

Byggnader av hemlig natur omfattas inte av kravet på energideklaration.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej