Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktrisker med takets ytskikt

Granskad:

Ett läckande ytskikt på ett yttertak kan leda till fuktskador. Dessa skador kan leda till dålig inomhusmiljö, som i sin tur kan leda till hälsoproblem. Här kan du läsa mer om olika fuktrisker som gäller takets ytskikt. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till takets ytskikt.

Yttertakets ytskikt ska skydda byggnaden

Exempel på tak med ytskikt av papp. Foto: Kentaroo Tryman/Scandinav

Yttertakets ytskikt ska skydda byggnaden mot regn och snö. Taket ska både stå emot nederbörd och vara utformat så att det leder bort vatten från taket till takavattningen. Det finns dock många olika sätt att konstruera ytskikt på ett yttertak, och ett tak innehåller dessutom många detaljer som behöver utformas med omsorg.

Läs mer om hur ytskikten på yttertak har förändrats genom åren och hur det har påverkat risken för fuktskador under fliken ”Fördjupning”.

Fuktrelaterade risker

Det är viktigt att du bedömer och hanterar fuktkällor och fuktrisker för yttertakets tätskikt utifrån hur ytskiktet är utformat och taket är konstruerat. Fukten kan komma utifrån men även inifrån om fuktig inomhusluft tar sig in i takkonstruktionen. Fukt påverkar yttertakets ytskikt både utifrån, som nederbörd, och inifrån, där fuktig inomhusluft kan kondensera. Om fukt läcker in i byggnaden genom ytskiktet kan detta leda till mikrobiella skador som kan spridas till inomhusmiljön via luftrörelser. Mer omfattande skador kan även orsaka hållfasthetsproblem.

Här finns mer information om några av riskerna med olika ytskikt och exempel på vad du behöver ta hänsyn till när du gör din riskbedömning.

 

Risker med vatten som läcker genom tak

Illustration på ett regninläckage vid skorsten.

Regnvatten kan läcka in genom yttertaket via otätheter, exempelvis vid genomföringar, tätskiktens skarvar, ränndalar, infästningar och andra detaljer. Här kan du läsa mer om riskerna med vatten som läcker in.

Risker med skador och brister på takets tätskikt

Illustration som visar byggmaterial och byggdelar på ett tak.

Tätskiktet i ett terrassbjälklag eller ett låglutande tak kan skadas både vid produktion eller förvaltning, vilket kan orsaka inläckage av nederbördsvatten och fuktskador i flera delar av byggnaden. Här kan du läsa mer om riskerna med skador på tätskiktet för dessa typer av bjälklag.

Risker med avvattning från låglutande tak

Illustrationen visar takbjälklagets nedböjning vid placering av brunnar. Vatten kan bli stående.

Låglutande tak belastas mer av nederbördsvatten, och en otillräcklig eller felaktig avvattning från taket kan orsaka fuktskador. Här kan du läsa mer om riskerna med avvattning från låglutande tak.

Risker med gröna tak

Foto på flerbostadshus med växtligheter på tak och balkonger.

Med noggrann projektering och rätt skötsel av ett grönt tak kan riskerna för fuktskador hanteras. En korrekt utförd takkonstruktion ökar livslängden och minskar riskerna för skador på både växtlighet och tätskikt, vilket förlänger livslängden på hela takkonstruktionen. Här kan du läsa mer om riskerna med gröna takkonstruktioner.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen