Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Begäran om allmän handling

Granskad:

Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan alla få insyn i Boverkets arbete.

Skyndsamhetskravet

När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa dag.

Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och diarienummer.

Rätt till anonymitet, men inte alltid

Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte uppge sitt namn eller syftet med sin begäran om handlingarna hämtas på Boverket. Som huvudregel skickas handlingarna med e-post och då behöver vi en e-postadress. I vissa fall skickar vi dem med post och då måste vi ha namn och adress. I de fall vi ska ta betalt behöver vi namn och faktureringsadress.

Boverket får också fråga efter syftet med en begäran, men bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut, till exempel om den innehåller sekretessbelagd information.

Elektroniska spår

Observera att om du skickar din begäran via e-post bör du vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten lämnar spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Sekretess

Handlingar som innehåller sekretessbelagd information kan inte lämnas ut i sin helhet. I så fall maskeras de uppgifter som är hemliga. Boverket bedömer om handlingen måste maskeras, det vill säga om det finns stöd för sekretess i offentlighets- och sekretesslagen eller i någon annan författning. Finns sekretessbelagda uppgifter och om du är nöjd med ett sådant preliminärt besked, så skickas handlingen till dig med den information som är offentlig.

Om du inte nöjer dig med ett sådant besked, kan du begära ett skriftligt beslut. I det beslutet anger Boverket i så fall också hur du ska göra för att överklaga avslagsbeslutet.

Vad kostar det att ta del av handlingar?

Vår huvudregel är att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. Det kan dock finnas tillfällen då vi måste skicka handlingarna på papper. Du har också alltid rätt att ta del av handlingarna på plats på Boverket.

Om vi ska ta betalt skickar vi fakturan separat.

Avgift vid digital utlämning

  • Fil 1-9 gratis
  • Fil 10 kostar 125 kronor
  • Varje fil därutöver kostar 5 kronor styck

Avgift vid utlämnande på papper

  • Sida 1-9 gratis
  • Sida 10 kostar 50 kronor
  • Varje sida därutöver kostar 2 kronor styck
  • Portokostnad

Boverket har också en skyldighet att kostnadsfritt sammanställa uppgifter ur system så länge det kan anses vara en ”rutinbetonad åtgärd”.

Ta del av handlingar

Vill du ta del av Boverkets handlingar eller ha mer information om ett av Boverkets ärenden kan du kontakta oss via registraturen@boverket.se eller via telefon 0455-35 30 00.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen