På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Begäran om allmän handling

Granskad: 

Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan alla få insyn i Boverkets arbete. Rätten att få ut kopior omfattar bara papperskopior.

Observera att myndigheten inte har någon skyldighet att framställa en ny handling, dvs. bearbeta och sammanställa från olika källor, vare sig på papper eller digitalt.

Skyndsamhetskravet

När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att kopiorna skickas iväg senast nästa dag.

Rätt till anonymitet, men inte alltid

Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte uppge sitt namn eller syftet med sin begäran om kopiorna hämtas på Boverket. Annars skickar vi dem med post och då måste vi ha namn och adress. Samma sak gäller om vi ska ta betalt för kopiorna eftersom vi då behöver veta vem som ska betala.

Boverket får också fråga efter syftet med en begäran, men bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut, till exempel om den innehåller sekretessbelagd information.

Elektroniska spår

Observera att om du skickar din begäran via e-post bör du vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten lämnar spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Sekretess

Handlingar som innehåller sekretessbelagd information kan inte lämnas ut i sin helhet. I så fall maskeras de uppgifter som är hemliga. I guiden här nedan beskrivs hur det går till.

Varför skickar inte Boverket kopior med e-post?

Boverket skickar inte handlingarna digitalt bland annat för att personuppgifter inte ska hanteras på ett sätt som strider mot EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och för att säkerställa att kopiorna skickas till rätt person. Ett ytterligare skäl är att alla som begär ut handlingar ska behandlas lika.

Kopior av handlingar

Det är alltid gratis att läsa handlingar hos Boverket, men om du vill ha kopior betalar du en avgift enligt avgiftsförordningen.

Vad kostar kopiorna?

Enligt avgiftsförordningen betalar du 50 kronor för 10 sidor och två kronor för varje sida därutöver. Nio sidor eller färre är således gratis. Portokostnader kan tillkomma om försändelsen väger mer än vad som ingår i normalporto.

Beställa handlingar

Om du vill beställa handlingar eller ha mer information om ett ärende är du välkommen att ringa 0455-35 33 66 eller kontakta oss via registraturen@boverket.se.

  1. Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera kopiorna till dig, uppge därför vad handlingen heter och gärna diarienummer.

  2. Registraturen söker fram handlingen och gör en första bedömning om kopiorna kan lämnas ut i sin helhet till dig eller om myndigheten måste sekretessbelägga delar av informationen.

  3. En jurist bedömer om handlingen måste maskeras, det vill säga om det finns stöd för sekretess i offentlighets- och sekretesslagen eller i någon annan författning. Finns sekretessbelagda uppgifter och om du är nöjd med ett sådant preliminärt besked, så skickas handlingen till dig med den information som är offentlig.

    Om du inte nöjer dig med ett sådant besked, kan du begära ett skriftligt beslut. I det beslutet anger Boverket i så fall också hur du ska göra för att överklaga avslagsbeslutet.

  4. Boverket skickar alla kopior med post.

    Om vi ska ta betalt för kopiorna skickar vi fakturan separat.

  5. 10 sidor kostar 50 kronor. Därutöver kostar varje sida 2 kronor. Exempelvis kostar 25 sidor 80 kronor (50 kronor + 30 kronor), samt portokostnaden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen