Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktrisker för ytterväggar

Granskad:

Det finns många fuktrisker som kan uppstå när en yttervägg byggs eller byggs om. Fukt kan orsaka fel, brister och skador, kan som i sin tur kan påverka innemiljön och hälsan negativt. Ytterväggarnas funktion är att isolera och skydda byggnaden från bland annat fukt utifrån men fukt kan även komma inifrån. Här får du exempel på fuktrisker för olika typer av ytterväggar. Du får också lära dig mer om vad du och ditt projekt kan göra för att minska riskerna.

Ytterväggar kan konstrueras och se ut på flera olika sätt. Illustratör: Boverket/Altefur Development

 

Träregelväggar med luftspalt

Illustration av en ventilerad regelvägg.

Träregelväggar kan drabbas av fuktskador, vilket kan leda till dålig inomhusmiljö som i sin tur kan leda till hälsoproblem. Här kan du läsa mer om hur fukt påverkar träregelväggar som har en uteluftsventilerad luftspalt. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till träregelväggar med uteluftsventilerad luftspalt.

Förtillverkade betongväggar

Bild på ett bygge av ett flerbostadshus med intilliggande lyftkran.

Förtillverkade betongytterväggar kan drabbas av fuktskador, vilket i sin tur kan leda till dålig inomhusmiljö. Här kan du läsa mer om hur fukt påverkar förtillverkade betongväggar. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till förtillverkade betongväggar.

Fasadmaterial och ytskikt

Illustration som visar ett exempel på en plåtfasad där fasadmaterialet skyddar väggen mot nederbörd.

Det finns många fuktrisker när det gäller fasadens material och ytskikt, och fukten kan orsaka skador, som i sin tur kan påverka innemiljön och hälsan negativt. Fasadens viktigaste funktion är att skydda byggnaden från att nederbörd tränger in i byggnaden. Här får du exempel på fuktrisker vid olika typer av fasader. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till fasader.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen