Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Staten som förebild i arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
154
ISBN (tryck):
-
ISBN (PDF):
978-91-7563-764-8
Rapport:
2021:21

Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Statens fastighetsverk, Trafikverket och Affärsverket svenska kraftnät har år 2021 haft regeringens uppdrag att redogöra för hur respektive myndighet verkar förebildligt för att bidra till hållbara gestaltade livsmiljöer i enlighet med politiken för gestaltad livsmiljö samt hur den bidrar till det nationella målet för arkitektur-, form- och designpolitiken. Boverket har fått uppdraget att sammanställa ovan nämnda redovisningar.

Tillbaka till toppen