På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets risk- och sårbarhetsanalys

sammanfattande redovisning för oktober 2019 till januari 2021

Boverkets risk- och sårbarhetsanalys
Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
29
ISBN (tryck):
978-91-7563-742-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-743-3
Rapport:
2021:1

I syfte att stärka myndighetens egen och samhällets krisberedskap ska Boverket enligt krisberedskapsförordningen arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser. Resultatet av arbetet har värderats och sammanställts i denna rapport.

Rapporten ska även innefatta vilka åtgärder som planeras och en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder. Den pågående pandemin har aktualiserat krisberedskapsfrågor i många avseenden. Några exempel på detta beskrivs i denna rapport

Tillbaka till toppen