Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets risk- och sårbarhetsanalys

sammanfattande redovisning för oktober 2019 till januari 2021

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
29
ISBN (tryck):
978-91-7563-742-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-743-3
Rapport:
2021:1

I syfte att stärka myndighetens egen och samhällets krisberedskap ska Boverket enligt krisberedskapsförordningen arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser. Resultatet av arbetet har värderats och sammanställts i denna rapport.

Rapporten ska även innefatta vilka åtgärder som planeras och en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder. Den pågående pandemin har aktualiserat krisberedskapsfrågor i många avseenden. Några exempel på detta beskrivs i denna rapport

Tillbaka till toppen