På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

EU och Bostadspolitiken 2012

Rättsutveckling och samarbete inom EU av betydelse för svensk bostadspolitik

EU och Bostadspolitiken 2012
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
74
ISBN (tryck):
978-91-87131-86-8
ISBN (PDF):
978-91-87131-87-5
Rapport:
2013:5

EU-samarbetet påverkar förutsättningarna för den nationella bostadspolitiken. Eventuella statliga stimulanser till bostadssektorn måste till exempel godkännas av EU-kommissionen. Det europeiska samarbetet kan också öppna för erfarenhetsutbyte och utveckling av gemensamma värderingar och förhållningssätt när det gäller bostadsfrågor.

Boverket följer utvecklingen inom EU när det gäller rättsfall, beslut, meddelanden och andra typer av ställningstaganden på EU-nivå som kan påverka förutsättningarna för svensk bostadspolitik. Här presenteras en sammanfattning av våra iakttagelser under 2012.

Tillbaka till toppen