Framgångsfaktorer för översiktsplanering

Framgångsfaktorer för översiktsplanering
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
18
ISBN (tryck):
978-91-86045-72-2
ISBN (PDF):
978-91-86045-73-9

Skriften lyfter fram sju viktiga framgångsfaktorer för översiktsplaneringen. Den ska inspirera till planeringens olika möjligheter och vänder sig sig till dem som fattar beslut som rör den fysiska planeringen i kommunen.

Sidansvarig: Publikationsservice