Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Definitioner i plan- och byggregelverket

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
80
ISBN (PDF):
978-91-89581-32-6
Rapport:
2023:15

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utreda behovet av nya definitioner i plan- och byggregelverket. Rapporten är Boverkets slutrapportering av uppdraget.

Av alla termer som förekommer i plan- och byggregelverket är det endast ett fåtal som definieras i författningstext. Hur termer definieras och tolkas får ofta en avgörande betydelse för regelverkets tillämpning.

Från olika håll har det kommit synpunkter på att det behövs en översyn av vissa befintliga definitioner i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen samt behov av ett antal nya legaldefinitioner, bland annat för att möjliggöra ett digitalt arbetssätt.

Tillbaka till toppen