Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ramverk för nationell planering

Förslag till utvecklad nationell planering i Sverige, slutrapport mars 2022

Utgivningsår:
2022
Antal sidor:
67
ISBN (tryck):
-
ISBN (PDF):
978-91-7563-999-4
Rapport:
2022:05

I denna slutrapport föreslår Boverket att ett nationellt råd för samhällsplanering inrättas. Rådet får ansvar för två viktiga funktioner: arena för samverkan mellan statliga myndigheter och forum för dialog mellan planeringsaktörer.

Förslaget har tagits fram på uppdrag av Miljömålsrådet. Boverket har lett arbetet i nära samverkan med tio statliga myndigheter och landets länsstyrelser.

Bilagor till slutrapporten

Bilaga 1: Bakgrund till kapitel 2

Bilaga 2: Europeiska erfarenheter

Bilaga 3: Tematiska exempel

Tillbaka till toppen