Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Koordinering av New European Bauhaus

Sammanfattning av Boverkets arbete

Utgivningsår:
2022
Antal sidor:
26
ISBN (tryck):
-
ISBN (PDF):
978-91-7563-997-0
Rapport:
2022:3

Detta är Boverkets rapportering av regeringsuppdraget att, i syfte att stärka Sveriges bidrag, koordinera det svenska deltagandet i Europeiska kommissionens initiativ om ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB).

Boverket har löpande följt utvecklingen av NEB, arbetat med kunskapsspridning, möjliggjort nationell, nordisk och europeisk samverkan samt lyft fram ett antal goda exempel som svarar mot initiativets inriktning mot hållbarhet, inkludering och estetik.

Arbetet har skett i samarbete med myndigheter och andra berörda aktörer från akademi och näringsliv. För att hitta synergier mellan olika aktörers insatser har fokus varit att sprida information och att samla olika aktörer som varit drivande i initiativet.

Boverket vill betona vikten av att fortsatt följa initiativet, att utveckla nätverket för svenska aktörer och att skapa förutsättningar för svenska aktörer att kunna ta del av de stora medel för forskning och innovation som kommer att utlysas från EU inom område.

Tillbaka till toppen