Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Konsten att bygga en stad

- svenska stadsplaner genom seklerna

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-91-7563-654-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-655-9

Våra städer representerar århundraden av planering och byggande. Det är materiella, ekonomiska och sociala värden och resurser. Hållbar utveckling innebär att ta tillvara de existerande resurserna på bästa sätt, så frågan är – hur gör vi det?

Först måste vi förstå platsen och dess kvaliteter och värden. Vad berättar staden? Och sedan tänka ut hur vi kan bygga nytt och förändra på ett sätt som inte skadar dessa värden.

Planmönstret är en utgångspunkt. Det är den mest långlivade strukturen – skelettet där allt ska passas in. En titt på kartan ger spännande upptäckter och väcker frågor. Varför ligger staden där den ligger? Vilken tid och vilka ideal representerar den? Hur har den vuxit och vilka faktorer har drivit på utvecklingen.

Varför ser mönstret olika ut i olika delar av staden? Den sneda gatan som bryter mönstret – vad berättar den? Den där udda detaljen. Förstår vi historien, så kan vi också förhålla oss till den.

Varför är historien viktig? Den ger förankring och hemkänsla. Och på samma gång perspektiv, sammanhang och förståelse. Av samhället vi lever i och av oss själva som individer. Platsens och människornas identitet ligger till stor del i historien. Historien skapar intresse, engagemang och attraktivitet. Ger tankar för framtiden. Placerar staden på kartan.

Kartan ja – det är kanske den bästa källan för att förstå staden. Vi har fantastiska samlingar av äldre kartor i Sverige. Det gäller bara att lära sig läsa av dem.

Denna skrift innehåller ett antal exempel utifrån olika tider och städer – förhoppningsvis stimulerar det läsaren att reflektera över den egna stadens historia och utveckling. Förhoppningsvis leder det även till tankar, diskussioner och reflexioner omkring de miljöer vi skapar idag. Hur påverkar dagens planering förutsättningarna för kommande generationer?

Tillbaka till toppen