Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boende till rimlig kostnad

Hushållens boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
52
ISBN (tryck):
978-91-7563-369-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-370-1
Rapport:
2016:11

Hushållens inkomster har ökat mer än boendeutgifterna de senaste åren. Men det gäller för genomsnittshushållet och inte för de som har de lägsta inkomsterna.

Det visar Boverkets rapport om hushållens boendeutgifter som heter Boende till rimlig kostnad – Hushållens boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme. I drygt 700 000 hushåll är marginalerna små och de använder en ganska stor del av inkomsten till att bo och har svårt att klara annan baskonsumtion.

Författare: Hans Jonsson, nationalekonom.

Tillbaka till toppen