Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vindkraftshandboken

Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
156
ISBN (tryck):
978-91-86045-27-2
ISBN (PDF):
978-91-86045-28-9

Vindkraftshandboken är framtagen för att underlätta för kommuner och vindkraftsföretag i planeringen av vindkraftsprojekt. Den innehåller de frågor som ska beaktas vid planering och prövning, både de rättsliga grunderna enligt främst plan- och bygglagen och miljöbalken samt de miljömässiga bedömningarna.

Handboken vänder sig i första hand till kommuner och olika verksamhetsutövare. Det är många intressen som ska tillgodoses vid en vindkraftsetablering, vilket ställer krav på kunskap och samarbete hos de olika aktörerna om planerings- och tillståndsprocessen ska bli effektiv.

OBSERVERA! Lagstiftningen förvindkraft ändrades den 1 aug 2009. Därför är vissa avsnitt i vindkrafthandboken inaktuella.

Läs mer i:

  • SFS 2009:651
Tillbaka till toppen