Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller i planeringen

Boverkets allmänna råd 2008:1. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
96
ISBN (tryck):
978-91-85751-72-3
Observera att de allmänna råden har upphört att gälla.
Handboken syftar till att inspirera handläggare och beslutsfattare att ta hänsyn till samhällets långsiktiga mål, som innebär att boendemiljön ska uppfylla samhällets krav på frihet från buller och att människor inte ska utsättas för skadliga bullerstörningar.
 
Vi har i några fall valt att formulera kvaliteter på ljudmiljön som bör eftersträvas, genom att med stöd av forskningen och annan vedertagen kunskap specificera vissa ljudnivåer. Vi har också i vissa delar sammanfattat våra rekommendationer för planeringen i form av allmänna råd.
Tillbaka till toppen