Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandbelastning

Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
16
ISBN (tryck):
978-91-86045-16-6
ISBN (PDF):
978-91-86045-17-3
Boverkets handbok om brandbelastning kan användas som underlag för att beräkna termisk påverkan på konstruktioner i samband med dimensionering av bärförmåga vid brand. Handboken innehåller två metoder för att bestämma brandbelastningen, genom beräkning eller tabulerad data, och är ett komplement till den europeiska beräkningsstandarden SS-EN 1991-1-2.

Handboken vänder sig till projektörer och konstruktörer av brandskydd i bärande konstruktioner.

Observera att handboken har ersatts av ett nytt allmänt råd, Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning, BBRBE 1 se, "Relaterad information".
Tillbaka till toppen