Brandbelastning

Brandbelastning
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
16
ISBN (tryck):
978-91-86045-16-6
ISBN (PDF):
978-91-86045-17-3
Boverkets handbok om brandbelastning kan användas som underlag för att beräkna termisk påverkan på konstruktioner i samband med dimensionering av bärförmåga vid brand. Handboken innehåller två metoder för att bestämma brandbelastningen, genom beräkning eller tabulerad data, och är ett komplement till den europeiska beräkningsstandarden SS-EN 1991-1-2.

Handboken vänder sig till projektörer och konstruktörer av brandskydd i bärande konstruktioner.

Observera att handboken har ersatts av ett nytt allmänt råd, Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning, BBRBE 1 se, "Relaterad information".
Sidansvarig: Publikationsservice