Tänk efter före

- vid ändring och underhåll av byggnad

Tänk efter före
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
91-7147-869-8
Broschyren vänder sig i första hand till fastighetsägare som planerar att utföra ändringar i eller underhåll av sitt hus och är en uppmaning till fastighetsägaren att se bakom husets nötta yta och söka de kvaliteter i materialen som finns, men som kanske inte omedelbart syns. Broschyren är också avsedd att vara till hjälp för byggnadsnämndernas arbete vid bygglovsprövning.
Sidansvarig: Publikationsservice