Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tänk efter före

- vid ändring och underhåll av byggnad

Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
91-7147-869-8
Broschyren vänder sig i första hand till fastighetsägare som planerar att utföra ändringar i eller underhåll av sitt hus och är en uppmaning till fastighetsägaren att se bakom husets nötta yta och söka de kvaliteter i materialen som finns, men som kanske inte omedelbart syns. Broschyren är också avsedd att vara till hjälp för byggnadsnämndernas arbete vid bygglovsprövning.
Tillbaka till toppen