Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Energirenovera ditt flerbostadshus

Granskad:

Flerbostadshus står för en betydande del av energianvändningen i Sverige. Samtidigt finns det stor potential för lönsam energieffektivisering i många flerbostadshus.

Det finns flera nyttor med att energirenovera ditt flerbostadshus

Om du energirenoverar ditt flerbostadshus kan du förutom en lägre energianvändning även få andra nyttor, så som bättre inomhusmiljö för de boende, sociala värden, samt minskad miljö- och klimatpåverkan. Genom att riskbedöma och ha ett helhetsperspektiv kan du se till att kulturella värden tillvaratas och förebygga att fel, brister och skador uppkommer på huset vid renoveringen.

Denna sida är under uppbyggnad. Under tiden vill Boverket tipsa om andra ställen att läsa mer om energieffektivisering i flerbostadshus som kompletterar den information som vi tar fram.

BeBo

Bebo (Beställargrupp Bostäder) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Du kan hitta information, stöd och verktyg om energieffektivisering i flerbostadshus på Bebos webbplats.

BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus (på Bebostads webbplats)

Energirenovera.se

Energirenovera.se är en informationsplattform med främsta syfte att uppmuntra och vägleda byggnadsägare som vill se över och förbättra sin byggnads energiprestanda.

Energirenovera.se

Sveriges allmännytta

Sveriges allmännytta har information och kunskap om både renovering och energieffektivisering som berör fastighetsbranschen i allmänhet och allmännyttiga bostadsföretag i synnerhet.

Renovering (på Sveriges Allmännyttas webbplats)

Energi(på Sveriges Allmännyttas webbplats)

Branschföreningar

Flera branschföreningar har stöd och information om energieffektivisering och renovering i flerbostadshus.

Spara och bevara

Spara och bevara är Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Spara och bevara har bland annat tagit fram en vägledning riktad till fastighetsägare som har ansvar för ett hus där hänsyn kan behöva tas till kulturvärden när man vill spara energi.

Energiåtgärder i äldre hus (rapport på Spara och Bevaras webbplats)

Förebygg fel, brister och skador

Boverket har tagit fram stöd till byggbranschens aktörer, bland annat fastighetsägare, för att minska förekomsten av fel, brister och skador i byggnader.

Förebygg fel, brister och skador

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad service från din kommun. Rådgivningen är till för privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar. De kommunala rådgivarna är sakkunniga experter, som har erfarenhet och kunskap om åtgärder och hur de passar byggnadens förutsättningar.

Hitta din energi- och klimatrådgivare (på Energimyndighetens webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen