Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dataskyddspolicy

Boverket respekterar och skyddar allas personuppgifter och personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning.

Det innebär bland annat att vi inte samlar in fler personuppgifter än som behövs samt att uppgifterna inte lagras längre än de behövs eller för att annan lagstiftning kräver det. Myndigheten skyddar alla uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, vilket innebär att vi använder ändamålsenlig säkerhetsteknik för att skydda personlig information.

För att bättre förstå hur Boverket behandlar sådan information kan ni läsa dataskyddspolicyn under "Relaterad information".

Denna policy gäller alla, oavsett vems personuppgifter som Boverket behandlar och oavsett i vilket sammanhang det gäller.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen