Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om Boverkets publikt API för energideklarationer

Granskad:

Boverkets API är utvecklat för att företag lättare ska kunna få tillgång till vissa uppgifter i energideklarationsregistret som behövs i deras verksamhet. Dessa uppgifter kallas för basuppgifter.

Basuppgifter

API:et ger inte tillgång till all information som finns i en energideklaration, utan bara  basuppgifterna.

Basuppgifterna för en byggnad är:

  • energiklass,
  • energideklarations-ID,
  • energiprestanda (primärenergital),
  • specifik energianvändning (det som tidigare var energiprestanda),
  • om radonmätning och ventilationskontroll är utförd
  • samt när energideklarationen är utförd.

REST API

Endast ett REST-anrop finns i API:et - en GET-metod för att hämta information om energideklarationer. De parametrar som anropet tar som indata är kommun, och minst en av fastighetsbeteckning eller adress för byggnaden.

Svaret returneras i form av en JSON-fil, se exempel nedan (notera att detta är fiktiv data):

"energideklarationer": [{
    "id": 123456789,
    "energiklass": "E",
    "primarenergital": "216 kWh/m² och år",,
    "energiprestanda": "130 kWh/m² och år",
    "radonmatning": "Inte utförd",
    "ventilationskontroll": "Utförd",
    "byggnadsar": null,
    "utford": "2021-01-01",
    "fastigheter": [{
        "kommun": "Stockholm",
        "fastighetsbeteckning": "HELGEANDSHOLMEN 1",
        "adresser": [{
            "adress": "Riksgatan 1",
            "postnummer": "11128",
            "postort": "Stockholm"
      }]

Begränsning

Det finns begränsningar för antalet anrop respektive användare av API:t kan genomföra. Dessa är satta till:

  • 10 anrop per 2 sekunder
  • 1500 anrop per dygn
  • 40 000 kilobyte data per dygn

Löpande servicefönster

Varje morgon mellan klockan 06:00 och ca 06:15 uppdateras API:s databas med ny information. Under denna tid levererar inte API:t någon information om energideklarationerna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen