Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets granskning av kommuners webbplatser

Granskad:

Boverket gjorde i slutet av 2019 och början av 2020 en genomgång av webbinformationen om bostadsanpassningsbidraget hos drygt 10 procent av landets kommuner. Vi undersökte hur omfattande informationen var, om den var korrekt liksom om det fanns ansökningsblanketter och kontaktuppgifter. Resultatet var blandat. 

Resultat

En hel del kommuner hade korrekt och mycket utförlig information. Förutom villkoren för bidrag kunde man till exempel läsa om hur man går till väga för att ansöka om bidraget och hur man genomför anpassningen efter att kommunen har beviljat bidrag.

Flera kommuners webbsidor innehöll kontaktuppgifter och ansökningsblanketter. Det fanns också kommuner som hänvisade till denna handbok.

Vissa webbsidor hänvisade till 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag

En brist hos vissa kommuner var att informationen helt eller delvis byggde på 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Det gällde till exempel beskrivningen av vem som ska söka bidraget och villkoren för bidrag när sökanden flyttat. Webbsidorna hade vid tidpunkten för granskningen alltså inte uppdaterats utifrån den nuvarande lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Om kommunen vill använda handbokens information  

Några kommuner hade väldigt lite information om bidraget. Boverket vill upplysa om att de kommuner som önskar kan använda texter i denna digitala handbok för att komplettera sin webbinformation. Till exempel texten ”Vad är bostadsanpassningsbidrag” som riktar sig direkt till personer som funderar på att ansöka om bidraget. Det finns en länk till texten i ”Relaterad information”. Tänk bara på att kolla upp eventuella uppdateringar i handboken och om dessa påverkar de texter som ni använder.

Det går förstås också bra att länka till handboken.

Ange illustratör

Observera att ni alltid måste ange illustratör om ni använder någon av handbokens illustrationer.

Fotografier

Fotografierna i handboken får inte användas.

Redovisning av resultatet

Resultatet redovisades i ett mejl till landets alla kommuner i slutet av januari 2020. Utöver det finns ingen redovisning förutom denna sammanfattning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen