Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverksdagarna 2022 – Så bygger vi framtidens samhälle!

Granskad:

Boverksdagarna 2022 var en digital konferens som hölls den 17–18 november, med temat ”Så bygger vi framtidens samhälle”. Boverksdagarna fokuserar på planering, byggande och boende i livskraftiga miljöer. Här kan du ta del av föreläsningarna.

Konferensen tog avstamp i de samhällsutmaningar vi befinner oss i. Alltifrån brist på byggmaterial och ökade byggkostnader till utmaningar kopplat till klimatet, energifrågor och behov av bostäder för alla. Och mycket mer.

Dagarna vände sig till alla som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn – kommuner, länsstyrelser, universitet och andra organisationer och företag som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Möjligheten fanns att ta del av runt 20 olika inspelade föreläsningar inom Boverkets ämnesområden. Det fanns också möjlighet att träffa Boverkets experter i en digital mässa.

Samhälle med byggnader, människor och vatten. Text: Boverksdagarna 2022 - så bygger vi framtidens samhälle!

Föreläsningar dag 1 2022

Ta del av valbara föreläsningar från Boverksdagarnas första dag, 17 november 2022.

Föreläsningar dag 2 2022

Ta del av valbara föreläsningar från Boverksdagarnas andra dag, 18 november 2022.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen