På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2018

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-7563-692-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-693-1
Rapport:
2020:9

Ett allmännyttigt bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2018.

Allmännyttiga bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelserna som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Värdeöverföring är exempelvis vinstutdelning och överföring av koncernbidrag till moderbolag. Boverket sammanställer sedan en rapport som innehåller de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar. Det är totalt 262 allmännyttiga kommunala bostadsbolag som har lämnat uppgifter om värdeöverföringar för räkenskapsåret 2018.

Av de 262 bostadsbolagen har:

  • 59 procent inte lämnat någon värdeöverföring
  • 37 procent lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp
  • 4 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

De flesta allmännyttiga bostadsbolag följer reglerna om begränsning av värdeöverföringar. Andelen bolag som lämnat otillåtna värdeöverföringar ligger på 4 procent, eller tio bolag, och det är en ökning med 3 procentenhet jämfört med 2017. Årets otillåtna överföringar på 110 miljoner kronor är betydligt högre än för tidigare räkenskapsår.

Bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL. Från bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns några undantag, exempelvis om bolagets vinst lämnas till bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer som har en svag ställning på bostadsmarknaden. Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

För 2018 uppgår de totala värdeöverföringarna från de allmännyttiga bostadsbolagen till 740 miljoner kronor, varav 646 miljoner kronor avser undantagen. Det är 24 bostadsbolag som har använt sig av undantagen.

Tillbaka till toppen