På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trafikbuller och nybyggda bostäder

Trafikbuller och nybyggda bostäder
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
96
ISBN (tryck):
978-91-86827-24-3
ISBN (PDF):
978-91-86827-25-0
Rapport:
2011:10

Vid planering för och byggande av bostäder är omsorgen om människors hälsa en viktig utgångspunkt. Buller är en av de faktorer som påverkar människors hälsa och möjligheter till en god livskvalitet. Därför är det viktigt att buller hanteras som en betydelsefull planeringsfråga, särskilt vid bebyggelse i trafiknära lägen.

Denna rapport har för avsikt att öka kunskapen om bullerexponering vid nybyggda bostäder och hur frågan hanterats under den tidsperiod som undersökningen omfattar. Den ger även indikationer om hur rekommendationer och riktlinjer tillämpats i olika delar av landet.

Rapporten vänder sig till berörda myndigheter och andra intresserade. Länsstyrelser och kommuner har viktiga roller vid tillämpning av riktvärden för buller i planeringen och bör därför ha särskilt intresse av de resultat som redovisas. 

Tillbaka till toppen