Taksäkerhet

Andra myndigheter har också regler om taksäkerhet

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverket har regler om arbetsmiljö. Arbetsgivare ska vidta säkerhetsåtgärder innan arbeten på tak får utföras. Dessa regler gäller oberoende av när byggnaden är uppförd.

Lagen om skydd mot olyckor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har regler om sotningsverksamhet vilket berör taksäkerheten.

Ordningslagen

Om snö och is riskerar att falla ned och skada människor eller egendom på offentlig plats ska du som ägare undanröja risken. Polisen kan annars förelägga dig att göra åtgärder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej