Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Taksäkerhet

Granskad:

Andra myndigheter har också regler om taksäkerhet

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverket har regler om arbetsmiljö. Arbetsgivare ska vidta säkerhetsåtgärder innan arbeten på tak får utföras. Dessa regler gäller oberoende av när byggnaden är uppförd.

Lagen om skydd mot olyckor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har regler om sotningsverksamhet vilket berör taksäkerheten.

Ordningslagen

Om snö och is riskerar att falla ned och skada människor eller egendom på offentlig plats ska du som ägare undanröja risken. Polisen kan annars förelägga dig att göra åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen