På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidraget – en handbok

Boverkets digitala handbok är till för dig som handlägger och beslutar i ärenden om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag enligt 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Men också du som funderar på att söka något av bidragen kan ha nytta av handboken. Eftersom det är kommunerna som prövar ansökningarna om bidragen är det dit du ska vända dig för mer detaljerad information.

Handboken innehåller bland annat lagar, förarbeten och referat av domar från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. Här finns också en handläggningsguide för kommunernas handläggare av bostadsanpassningsbidrag.

I en pdf under "Relaterad information" finner du den tidigare versionen av handboken som handlade om 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag.  Obs att vi inte lagar trasiga länkar i pdf:en.

För dig som vill få en kort sammanfattning av skillnaden mellan den nya och gamla lagen om bostadsanpassningsbidrag finns dessutom i "Relaterad information" en länk till artikelsidan "Nyheterna i 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag".

Läsanvisning

Tänk på att det sällan räcker att endast läsa enstaka avsnitt av handboken för att bilda sig en uppfattning av om en viss åtgärd är bidragsberättigande eller inte. Det är många villkor som ska vara uppfyllda för att bidrag ska beviljas, och i handboken redovisar vi ofta dessa var för sig på olika webbsidor. Texten på en sida kan mynna ut i att bidrag kan beviljas för en viss åtgärd, men det gäller då under förutsättning att även övriga villkor, som du måste läsa om på andra webbsidor i handboken, är uppfyllda.

Handboken är ingen rättskälla

Observera att själva handboken inte är någon rättskälla. Men den återger de rättskällor som finns om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag.

Speciella funktioner i handboken 

Författningstext

På flera av artikelsidorna i handboken kan du läsa texten i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag direkt så som den ser ut i riksdagens databas. Funktionen finns för fler lagar, bland annat förvaltningslagen (2017:900). Det kan se ut så här:

Om du klickar på hänvisningen öppnas texten och blir läsbar. Lagexterna uppdateras automatiskt när de ändras.

Motsvarande funktion finns för Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag på de artikelsidor som tar upp innehållet i dem.

Sökmotor

På varje webbsida är sökmotorn placerad högst upp i högra hörnet. Svaren kommer bara från denna handbok

Gör din egen pdf

I högra hörnet på varje sida finns en knapp som heter "Gör din egen pdf". Om du klickar på den kommer du till en webbsida där du kan utforma innehållet i din egen pdf från handboken. Här finns många möjligheter som du kan välja mellan. På sidan kan du också ladda ner en ny Adobe Reader som är verktyget som du behöver för att kunna läsa pdf-filen. Men du kan också skriva ut enskilda sidor genom din egen webbläsares skrivarfunktion.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej