Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Marknadskontroll av minireningsverk

Granskad:

Under åren 2015–2020 har Boverket utfört marknadskontroll av förtillverkade avloppsanläggningar (minireningsverk) som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 12566-3:2005+A2:2013.

Boverkets marknadskontroll har under åren fått in många anmälningar om minireningsverk. Boverkets inledde därför år 2015 en marknadskontroll av minireningsverk för att kunna identifiera branschens eventuella brister. Under projektets gång har Boverket aktivt arbetat med att korrigera och informera aktörer på den svenska om kraven som följer av EU:s byggproduktförordning 305/2011.

Genomförande

I detta projekt genomfördes inga provningar utan endast en dokumentationskontroll som omfattade 21 aktörer, varav 6 tillverkare och 15 distributörer. Under projektets gång tog Boverket fram ett kompletterande informationsblad, länk finns under "Relaterad information". 

Resultat

Samtliga tillverkare som hade avvikelser i sin dokumentation kontaktades och fick tillfälle att korrigera bristerna. Mot bakgrund av genomförda kontroller och resultatet av kontakterna med de berörda tillverkarna finner Boverket att projektet kan avslutas.

Marknadskontrollen har gett en möjlighet för Boverket att informera aktörer i branschen om gällande krav, och att få en insikt i branschens frågeställningar. Kontrollens grundsyfte har varit att säkerställa att tillverkarna följde gällande krav.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen