Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Marknadskontroll av kablar 2019-2020

Granskad:

Under år 2019 – 2020 har Boverket utfört marknadskontroll av kablar som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 50575:2014. Marknadskontrollen har gett Boverket en möjlighet att informera aktörer i branschen om gällande krav samt gett en insikt i branschens frågeställningar. Marknadskontrollen har ingått i ett gemensamt europeiskt projekt och kontroller som även har utförts i andra europeiska länder.

Genomförande

I detta projekt kontaktades totalt 19 aktörer, varav 10 tillverkare och 9 distributörer. Inga importörer har kontrollerats. Projektet har bestått av dokumentationskontroll samt provningar av tio kablar. Under projektets gång tog Boverket fram ett kompletterande informationsblad som finns bland länkarna i ”relaterad information”.

Resultat

Dokumentationskontrollen visade att det rådde viss osäkerhet kring utformningen av prestandadeklarationer och CE-märkningar. Provningarna som utfördes visade vidare att fyra utav de tio kablarna som valts ut för provning hade avvikelser i prestanda. Den deklarerade prestandan för fyra av produkterna stämde inte överens med den faktiska. Dessa brister åtgärdades i samtliga fall genom frivilliga åtgärder från berörda aktörer. En av aktörerna valde att frivilligt sluta tillhandahålla produkten på marknaden, övriga aktörer åtgärdade bristerna.

Mot bakgrund av genomförda kontroller och resultatet av kontakterna med de berörda aktörerna finner Boverket att projektet kan avslutas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen