Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Geotextilier 2021–2022

Granskad:

Under åren 2021–2022 har Boverket utfört marknadskontroll av geotextilier, och som omfattas av någon av de harmoniserade standarderna SS-EN 13251:2016, SS-EN 13252:2016 eller SS-EN 13256:2016. Marknadskontrollen har gett Boverket en möjlighet att informera aktörer i branschen om gällande krav och att sätta sig in i branschens frågeställningar.

Genomförande

I detta projekt kontaktades totalt 13 aktörer, som vid tidpunkten för kontroll tillhandahöll geotextilier på den svenska marknaden. Bland de kontrollerade aktörerna fanns sex tillverkare och sju distributörer. Projektet har bestått av dokumentationskontroll, och har inte innefattat några provningar.

Resultat

Boverket kunde tidigt konstatera att det fanns en relativt hög grad av regelefterlevnad inom detta produktområde. Samtliga aktörer kunde redovisa både prestandadeklarationer och CE-märkningar. I ett par fall saknade CE-märkningen fullständig information om samtliga på prestandadeklarationen deklarerade egenskaper, vilket är ett krav enligt byggproduktförordningen artikel 9. 

Boverket kunde vidare konstatera att ett flertal prestandadeklarationer var upprättade med beaktande av byggproduktförordningens krav och innehöll därför endast smärre formaliafel. Ett vanligt förekommande fel var omnämnandet av flera harmoniserade standarder i en och samma prestandadeklaration. Byggproduktförordningen tillåter enbart en harmoniserad standard per produkttyp. Efter detta projekts slutförande är samtliga brister korrigerade.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen