Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Marknadskontroll av flexibla tätskikt: fuktspärr 2018–2020

Granskad:

Under åren 2018 – 2020 har Boverket utfört marknadskontroll av fuktspärrar som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 13967:2012+A1:2017 samt tätskiktssystem som definieras av ETAG 022.

Marknadskontroll av fuktspärrar

Boverkets marknadskontroll av fuktspärrar har utgjort en del i ett marknadskontrollprojekt av flexibla tätskikt, där även ångspärrar har kontrollerats. Boverket fann det lämpligt att kontrollera samtliga områden av flexibla tätskikt, eftersom många företag säljer produkter ur båda dessa produktkategorier. Arbetet kom att genomföras som två separata projekt och slutsatser från marknadskontroll av ångspärrar finns separat redovisat, ta del av länkar  under rubriken "Dokument" under "Relaterad information".

Genomförande

I detta projekt genomfördes inga provningar utan endast en dokumentationskontroll som omfattade 13 aktörer. Under projektets gång tog Boverket fram ett kompletterande informationsblad som finns bland länkarna i högerspalten.

Resultat

Dokumentationskontrollen visade att det rådde osäkerhet kring utformningen av CE-märkning, i synnerhet kring etikettens placering. Samtliga företag som hade avvikelser i sin dokumentation kontaktades och fick tillfälle att korrigera bristerna. Mot bakgrund av genomförda kontroller och resultatet av kontakterna med de berörda aktörerna finner Boverket att projektet kan avslutas.

Marknadskontrollen har gett en möjlighet för Boverket att informera aktörer i branschen om gällande krav, och att få en insikt i branschens frågeställningar.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen