Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bärande stålkonstruktioner 2015-2017

Granskad:

Boverket har genomfört marknadskontroll av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner enligt SS-EN 1090-1. Dokumentationskontroll har genomförts för 31 ekonomiska aktörer varav 20 besöktes. Flera ytterligare anmälningar har avfärdats eftersom verksamheten hos den anmälda ekonomiska aktören låg utanför standardens omfattning.

Boverket har genomfört marknadskontroll av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner enligt SS-EN 1090-1. Syftet med marknadskontrollen var att säkerställa att de lastbärande stål- och aluminiumkonstruktioner som tillhandahålls i Sverige uppfyller gällande krav.

Dokumentationskontroll har genomförts för 31 ekonomiska aktörer varav 20 besöktes. Flera ytterligare anmälningar har avfärdats eftersom verksamheten hos den anmälda ekonomiska aktören låg utanför standardens omfattning.

Samtliga företag som hade avvikelser i sin dokumentation kontaktades och fick tillfälle att korrigera bristerna.

Mot bakgrund av genomförda kontroller och resultatet av kontakterna med de berörda företagen finner Boverket att vissa ärenden behöver följas upp efter projektets avslutande.

Slutrapporten av projektet samt det informationsbrev som inledningsvis skickades ut finns i "relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen