På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bärande stålkonstruktioner 2015-2017

Boverket har genomfört marknadskontroll av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner enligt SS-EN 1090-1. Dokumentationskontroll har genomförts för 31 ekonomiska aktörer varav 20 besöktes. Flera ytterligare anmälningar har avfärdats eftersom verksamheten hos den anmälda ekonomiska aktören låg utanför standardens omfattning.

Boverket har genomfört marknadskontroll av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner enligt SS-EN 1090-1. Syftet med marknadskontrollen var att säkerställa att de lastbärande stål- och aluminiumkonstruktioner som tillhandahålls i Sverige uppfyller gällande krav.

Dokumentationskontroll har genomförts för 31 ekonomiska aktörer varav 20 besöktes. Flera ytterligare anmälningar har avfärdats eftersom verksamheten hos den anmälda ekonomiska aktören låg utanför standardens omfattning.

Samtliga företag som hade avvikelser i sin dokumentation kontaktades och fick tillfälle att korrigera bristerna.

Mot bakgrund av genomförda kontroller och resultatet av kontakterna med de berörda företagen finner Boverket att vissa ärenden behöver följas upp efter projektets avslutande.

Slutrapporten av projektet samt det informationsbrev som inledningsvis skickades ut finns i "relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej