Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 40 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Hur mycket bullrar vägtrafiken? Hur mycket bullrar vägtrafiken?

  När bostäder i bullerutsatta lägen planeras och bygglov prövas krävs det att ljudnivåerna redovisas. I den här broschyren beskrivs två metoder som kan användas som underlag för att göra översiktliga bedömningar av vägtrafikbuller. Broschyren är resultatet av ett samarbete mellan Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen

  Boverket har haft ett uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Make Towns Make Towns

  This booklet was launched by Boverket in 2002, as part of a campaign to inspire local politicians, planners, environmental experts and traffic engineers towards a joint and more holistic view on urban development and to take the furtures of their own town as a starting point for discussing its future.

 • Mångfunktionella gator Mångfunktionella gator

  Regeringen gav under 2018 Boverket i uppdrag att ta fram en samling exempel om mångfunktionella gator. Uppdraget redovisas i denna rapport.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

  Boverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon enligt EU:s energiprestandadirektiv. Uppdraget har genomförts i samarbete med Energimyndigheten och efter avstämning med Energimarknadsinspektionen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Regionalisering av nationella mål, planer och program Regionalisering av nationella mål, planer och program

  För andra året har länsstyrelserna haft i uppdrag att regionalisera nationella mål, planer och program. Fokus har legat på infrastruktur, natur och miljö. Boverket har, på uppdrag från regeringen, sammanställt och analyserat resultatet. Bland slutsatserna nämner Boverket bland annat behovet av statlig tydlighet och ett nationellt ramverk för hållbar fysisk samhällsplanering.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering

  Det är svårt att få systemet för fysisk planering och regionalt tillväxtarbete att fungera fullt ut tillsammans. Det visar rapporten, som Boverket tagit fram tillsammans med Tillväxtverket och Tillväxtanalys.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Samordna planeringen för bebyggelse och transporter Samordna planeringen för bebyggelse och transporter

  En ny planeringsprocess för vägar och järnvägar infördes i januari 2013. Rapporten ska ge en bättre förståelse för samordning mellan de två systemen. Den ska även inspirera och underlätta arbetet med samordning i planeringsprojekt.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Stadsplanera istället för trafikplanera och bebyggelseplanera Stadsplanera istället för trafikplanera och bebyggelseplanera

  Denna publikation är slut i lager och kommer inte att tryckas i fler utgåvor. Därför går det inte längre att beställa rapporten.

 • Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering

  Hur kan tre huvudaktörer inom samhällsplaneringen – planerarna, näringslivet och civilsamhället – samverka för att utveckla våra livsmiljöer i en mer hållbar riktning, socialt, ekonomiskt och miljömässigt? I antologin presenterar Boverket och Tillväxtverket olika arbetssätt och metoder för en bättre samverkan inom fysisk planering.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice