På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 22 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

EU och Bostadspolitiken 2012

EU och Bostadspolitiken 2012

Boverket följer utvecklingen inom EU när det gäller rättsfall, beslut, meddelanden och andra typer av ställningstaganden som kan påverka svensk bostadspolitik. Här presenteras en sammanfattning av våra iakttagelser under 2012.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Förutsättningar för en fördjupad hyresstatistik

Förutsättningar för en fördjupad hyresstatistik

Konsumenten behöver veta vad som ingår i hyran, först då blir det intressant att jämföra olika lägenheters hyror. Bostädernas egenskaper behöver därför standardiseras så att de blir jämförbara. Detta och mycket mer går att läsa i rapporten.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

Att bygga bostäder på orter med gruvverksamhet är förenat med risker. Analysen visar att det är dessa risker som får byggherrar att avstå investeringar. Exempel på risker är den osäkra framtiden för gruvindustrin och det låga marknadsvärdet på befintliga bostäder.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012

Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012

Boverkets årliga sammanställning av bostadsmarknaden visar att bristen på hyresrätter håller i sig. Inflyttningen till kommunernas största städer ökar liksom behovet av kommunikationer då många pendlar till sina arbeten.

112,36 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Ungdomars boende– lägesrapport 2013

Ungdomars boende– lägesrapport 2013

Under flera år har det byggts för lite bostäder i Sverige. En generell bostadsbrist försvårar vanligtvis ungdomars möjlighet att få en egen bostad. Möjligheterna påverkas också av bostadspolitiska och ungdomsspecifika insatser. I rapporten kan du läsa mer om ungdomars boende 2013.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Urbant utvecklingsarbete

Urbant utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet i stadsmiljö präglas av motsägelsefulla mål. Aktörerna i stadsdelarna ställs dagligen inför målkonflikter. Kortsiktiga insatser riktar in sig på symptomen snarare än de bakomliggande orsakerna. Denna rapport analyserar läget inom det urbana utvecklingsarbetet.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice