På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 44 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Bättre utnyttjande av bostadsbeståndet

  Föra att öka flexibiliteten på bostadsmarknaden kan skattefrihet, införande av depositionskonton och mer transparenta regler för uppsägningstid vara intressanta. Här görs en översiktlig jämförelse mellan den svenska och norska marknaden för uthyrning till inneboende.

 • CE-märk nu! CE-märk nu!

  Det är du som byggherre som ansvarar för att de produkter du använder uppfyller de krav som finns. Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Choices on the housing market

  How great are the risks on the housing market, and do they change over time? An important housing choice that we all have to make is whether to rent or buy. We choose what kind of risk we are willing to take.

 • Energihushållning enligt Boverkets byggregler- utgåva två Energihushållning enligt Boverkets byggregler- utgåva två

  Handboken tar upp områden som energi, effekt, värmeisolering, verifiering och standarder. Den belyser även reglerna för energihushållning. Den riktar sig främst till dig som arbetar inom kommunen, byggherrar och projektörer.

  254,40 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Enkätstudier om bullerstörning Enkätstudier om bullerstörning

  Syftet med rapporten var bland annat att öka kunskapsnivån om hur undersökningar av störande buller kan genomföras. Ett annat syfte var att utvärdera och beskriva en svensk tillämpning av den internationella standard för mätningar som finns.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Etablering på ägarrättsmarknaden

  Andelen som äger sin bostad har ökat under senare år, samtidigt har bostadspriserna på många håll stigit kraftigt. Belåningsgraden har ökat och hushållen har ett relativt litet sparat kapital att använda vid köp av bostad. BKN föreslår därför att sparande till egen bostad stimuleras.

 • EU och bostadspolitiken 2011 EU och bostadspolitiken 2011

  EU-samarbetet påverkar förutsättningarna för den svenska bostadspolitiken. Det europeiska samarbetet kan också öppna för erfarenhetsutbyte och utveckling. Boverket följer bland annat utvecklingen med rättsfall, beslut och meddelanden inom EU.

 • Gender equality on the agenda Gender equality on the agenda

  Gender equality means that women and men are of equal value and have the same rights, obligations and opportunities. In practice, gender equality integration is often about looking at the own operation with new eyes. This booklet is the first of three that together consider gender from a security perspective.

 • Grönstruktur i landets kommuner Grönstruktur i landets kommuner

  På många håll i Sverige pågår det en aktiv planering av gröna ytor. En rik grönstruktur fyller flera funktioner, exempelvis spridningskorridorer för djur och växter, klimatanpassning, estetiska värden, hälsa och renare luft. Här hittar du goda exempel från nitton kommuner.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö

  Syftet med rapporten är att verka för en ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö och en enhetlig digital lagring av de kommunala planerna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice